Recent Submissions

 • Partie i systemy partyjne na poziomie regionu : przykład Szkocji i Katalonii 

  Sobolewska-Myślik, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
 • Zmiana społeczna : edukacja - polityka oświatowa - kultura 

  Kwiatkowski, Stefan M.; Kwieciński, Zbigniew; Banach, Czesław; Kwiecińska, Roma; Łukasik, Joanna M.; Palka, Stanisław; Lewowicki, Tadeusz; Witkowski, Lech; Mieszalski, Stefan; Dróżka, Wanda; Muchacka, Bożena; Szempruch, Jolanta; Śliwerski, Bogusław; Radziewicz-Winnicki, Andrzej; Nowak-Dziemianowicz, Mirosława; Prokop, Jiři; Bogaj, Andrzej; Przyszczypkowski, Kazimierz; Morbitzer, Janusz; Melosik, Zbyszko; Jaworska-Witkowska, Monika; Nikitorowicz, Jerzy; Dudzikowa, Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
 • Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym 

  Kurek, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Głównym celem opracowania jest przedstawienie zróżnicowania typologicznego starzenia się ludności Polski w układzie statycznym i dynamicznym w świetle wybranych parametrów struktury wieku ludności oraz dokonanie klasyfikacji ...
 • Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa 

  Sierosławska, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa to pozycja, która powstała z potrzeby wypełnienia swoistej luki, jaka istniała do tej pory w badaniach utworów wokalnych pod kątem translatologicznym. ...
 • Análisis comparativo del orden de los constituyentes proposicionales en español y en polaco 

  Kucała, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Praca, z zakresu językoznawstwa porównawczego, traktuje o szyku wyrazów w języku hiszpańskim i polskim oraz o czynnikach ułatwiających lub utrudniających zmianę szyku. Badaniu poddano struktury jednopredykatowe, które ...
 • Mity i utopie pedagogiczne 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  Celem niniejszej pracy jest zachęcenie czytelnika do refleksji na temat podstaw pedagogiki w świetle mitów i utopii społecznych. Nauczyciele, pedagodzy, badacze kultury i studenci kierunków humanistycznych, do których ...
 • Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego 

  Łabędź, Krzysztof; Guzik, Aldona; Marzęcki, Radosław; Wierzbicki, Paweł; Lechwar-Wierzbicka, Edyta; Kmak, Małgorzata; Przeszło, Magdalena; Zielińska, Ewa; Swoboda, Piotr; Zielińska, Katarzyna; Harańczyk, Rafał; Sawicki, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Poziom zainteresowania polityką, związany z tym stan wiedzy politycznej, stosunek do wydarzeń i procesów zachodzących w Polsce w ostatnich dwóch dekadach oraz poglądy obywateli na temat tych zagadnień to niezwykle istotne ...
 • Matematyczne uogólnianie : możliwości uczniów i praktyka nauczania 

  Zaręba, Lidia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Ze względu na empiryczny charakter pracy część teoretyczną ograniczam do rozdziału I, w którym analizuję pojęcie uogólniania głównie z punktu widzenia dydaktyki matematyki, w powiązaniu z psychologią i filozofią ...
 • Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów 

  Szymańska, Marta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Metafora była i jest przedmiotem zainteresowania badaczy różnych dziedzin. Związane z nią zagadnienia mieszczą się w polu zainteresowania teorii i historii literatury, ale także językoznawstwa, psychologii, filozofii, ...
 • Konstanty Jelski (1837-1896) : przyrodnik i badacz Ameryki Południowej 

  Tarkowski, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  W niniejszej monografii opisano losy Konstantego Jelskiego, szlachcica kresowego z wielodzietnej rodziny, który rozpoczął studia medyczne w Moskwie, a stopnie naukowe (kandydaturę i licencjat) uzyskał z nauk przyrodniczych ...
 • Food & drink in the household of english nobility in the 15th and 16th centuries : procurement, preparation, service and consumption 

  Kuropatnicki, Andrzej K. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  In this monograph the procurement, storage, preparation, service and consumption of food in the households of greater and lesser nobility in England in the fifteenth and sixteenth centuries are investigated together with ...
 • Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec : zaszłości, idee, praktyka 

  Rydel, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
 • Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? : geneza upadku austriackiej demokracji w latach 1927-1934 : studium politologiczne 

  Kochnowski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Przeprowadzona analiza procesów politycznych w I Republice Austriackiej w latach 1927-1934 skłaniają do postawienia podstawowego pytania: czy demokracja parlamentarna w Austrii musiała upaść? Zebrany materiał dowodowy ...
 • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2, 1945-2009 

  Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
 • Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918 : kariery zawodowe, środowisko, akulturacja i asymilacja 

  Röskau-Rydel, Isabel (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
 • Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia 

  Pluta-Wojciechowska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
 • Bezpieczeństwo RP : historia, ekonomia, polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

  Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta; Pach, Janina; Kłaczyński, Robert; Nycz, Grzegorz; Piątek, Jarosław; Żebrowski, Andrzej; Bijak, Krzysztof; Habigier-Pipska, Grażyna; Kosielińska-Grabowska, Urszula; Kozera, Andrzej; Sułowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Człowiek w teatrze świata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin 

  Jusiak, Paweł; Kuchta, Joanna; Kuklo, Cezary; Misztal, Mariusz; Sroka, Łukasz Tomasz; Bogucka, Maria; Chrobaczyński, Jacek; Chynczewska-Hennel, Teresa; Dumanowski, Jarosław; Kieniewicz, Jan; Kiryk, Feliks; Leśniak, Franciszek; Małłek, Janusz; Markiewicz, Mariusz; Popiołek, Bożena; Szczygieł, Ryszard; Szopa, Adrian; Wilczyński, Marek; Chudzio, Hubert; Goćkowski, Janusz; Konieczny, Paweł; Krawczyk, Antoni; Obtułowicz, Barbara; Okoń, Jan; Basista, Jakub; Karolczak, Kazimierz; Rok, Bogdan; Skowron, Ryszard; Tollet, Daniel; Borek, Piotr; Burkot, Stanisław; Dygdała, Jerzy; Kowalski, Waldemar; Link-Lenczowski, Andrzej K.; Maślanka, Julian; Samsonowicz, Henryk; Wijaczka, Jacek; Zapalec, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze to druga już księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu przez Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz wszystkich, na których warsztat badawczy ...
 • Kraków : studia z dziejów miasta : w 750 rocznicę lokacji 

  Polek, Krzysztof; Wilczyński, Marek; Ciecieląg, Jerzy; Rajman, Jerzy; Kiryk, Feliks; Jureczko, Andrzej; Noga, Zdzisław; Leśniak, Franciszek; Popiołek, Bożena; Chudzio, Hubert; Żaliński, Henryk; Sroka, Łukasz Tomasz; Karolczak, Kazimierz; Kudła, Lucyna; Michalski, Czesław; Hampel, Józef; Trojański, Piotr; Chrobaczyński, Jacek; Zapalec, Anna; Nowarski, Czesław; Mazur, Janina (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
  Pracownicy Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej mają niewątpliwie szczęście, ale i honor pracować w mieście dla historii naszego kraju szczególnym. Nie ma historii Polski bez Krakowa, ...
 • Franciszek Mączyński (1874-1947) - krakowski architekt 

  Solewski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Franciszek Mączyński (1874-1947) - architekt, budowniczy, konserwator zabytków, urbanista, ale również projektant witraży i rysownik, uczeń Sławomira Odrzywolskiego, współpracownik Tadeusza Stryjeńskiego - wywarł niemały ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.