Recent Submissions

 • Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii 

  Nodzyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli wizualizacji w chemii, jako jednej z gałęzi nauk przyrodniczych, ukazanie roli wizualizacji w procesie nauczania chemii oraz zbadanie, czy i w jaki sposób wizualizacja pojęć ...
 • Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku 

  Nycz, Grzegorz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce propagowania demokracji jako jednego z kierunków polityki zagranicznej USA po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, które doprowadziły do poważnych przeobrażeń ...
 • Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatystycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej 

  Szubert, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 2012)
  We współczesnej rzeźbie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej dominują formy glacjalne, co sprawia, że krajobraz tego regionu, szczególnie w północnej i środkowej jego części, bardziej podobny jest do nizinnego niż wyżynnego. ...
 • Rosyjska poezja rockowa 

  Gancarz, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Rosyjski rock stanowi obecnie w Rosji fenomen w sensie historycznym, kulturowym, socjologicznym, filozoficznym i literackim. Gatunek ten stał się dla badaczy tematem fascynującym, chociaż niełatwym. Pierwsza połowa ...
 • Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości 

  Campion, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Przedsiębiorczość jest przede wszystkim postawą wobec życia. Aktywność obywateli w ich własnym środowisku jest głównym filarem społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei gospodarka lokalna, tworząc niezależne od systemu władzy ...
 • Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości 

  Majewicz, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, z czego cztery pierwsze obejmują teoretyczne zagadnienia, związane głównie z psychospołeczną adaptacją oraz problemami niepełnosprawności ruchowej. Pierwszy z nich zawiera ...
 • Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek 

  Baran, Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Celem prezentowanych w niniejszej pracy treści oraz wyników badań własnych nie jest jedynie odtworzenie opisów i wyartykułowanych oraz wyłaniających się znaczeń. Przedstawiona próba uchwycenia i odsłonięcia pewnych ...
 • Kim jestem? Kim jesteśmy? : antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości 

  Golka, Marian; Paleczny, Tadeusz; Kantor, Ryszard; Nowak, Witold M.; Kociuba, Jolanta; Bukraba-Rylska, Izabella; Mielicka-Pawłowska, Halina; Jurczyńska-McCluskey, Ewa; Głowacka-Grajper, Małgorzata; Hołda, Renata; Kuniewski, Jerzy; Kusio, Urszula; Trawiński, Mateusz; Żardecka-Nowak, Magdalena; Parus, Magdalena; Smolińska, Agnieszka; Lenik, Stanisław; Trawińska, Anna Maria; Malinowski Rubio, María Paula; Majcherkiewicz, Tatiana; Boruta, Mirosław; Burski, Jacek; Bukowska-Floreńska, Irena; Malicki, Krzysztof; Knapik, Wioletta; Kowalska, Magdalena; Kozołub, Ludwik; Michalewski, Tomasz; Misiejuk, Dorota; Rusek, Halina; Sebesta, Antonina; Kabzińska, Iwona; Czakon, Dorota; Dzięglewski, Mariusz; Hennel-Brzozowska, Agnieszka; Barska, Anna; Banaś, Monika; Porębski, Andrzej; Biernat, Marcin; Sorys, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Pytanie zawarte w tytule książki, chociaż zawsze było ważnym pytaniem zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, to w czasach nam współczesnych wydaje się mieć szczególne znaczenie. W odległych czasach, kiedy ludzkość ...
 • Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 

  Żebrowski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Monografia niniejsza poświęcona jest problematyce ochrony ludności w obliczu zagrożeń pozamilitarnych u progu XXI wieku. Jej celem jest przybliżenie wieloaspektowej problematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym. W ...
 • Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej 

  Cabaj, Wacław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Obserwacja to jedna z podstawowych metod badawczych nauki. Polega ona na świadomym, celowym, planowym, niekiedy systematycznym badaniu cech przedmiotów, zjawisk i procesów. Częścią obserwacji są pomiary, czyli czynności, ...
 • Pokolenie '89 : aksjologia i aktywność młodych Polaków 

  Guzik, Aldona; Marzęcki, Radosław; Stach, Łukasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem 

  Moszkowicz, Mirosława; Zawojski, Piotr; Stano, Bernadeta; Ejgierd, Natalia Pater; Wywioł, Anna; Jaworski, Marcin; Křepela, Pavel; Kolobius, Aleksandra; Schefferski, Roland; Frydryczak, Beata; Surůvka, Jiři; Solewski, Rafał; Worłowska, Magdalena; Wiśniewska, Marzenna; Byszewski, Janusz; Ostrowska, Joanna; Kossowska, Lucilla; Nowak, Sylwia; Gumińska-Oleksy, Jagoda (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • W poszukiwaniu tożsamości : szkice o współczesnej literaturze, o dziełach i autorach 

  Burkot, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014 

  Kłaczyński, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
 • Historia Cypru 

  Misztal, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...
 • W służbie społeczeństwa czy władzy? : upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego 

  Guzik, Aldona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Celami niniejszej pracy są przedstawienie analizy sposobów prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze z czasu przedwyborczych kampanii prezydenckich i parlamentarnych z lat ...
 • Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 

  Wolska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  W ostatnich latach zatrudnienie wspomagane staje się w naszym kraju i na świecie systemowym narzędziem wspierającym skuteczne włączanie osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy. Obejmuje ono pomoc i wsparcie trenera ...
 • Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 

  Dormus, Katarzyna; Jędrzejowska, Ewa; Sala-Wójcik, Halina; Steliga, Anna; Gąszczak-Wilde, Julia; Moroz, Victoria; Pasternak, Anetta; Uchyła-Zroski, Jadwiga; Kalarus, Anna; Opolska-Targosz, Bogusława; Szczyrba, Joanna; Waligóra, Monika; Bielunas, Jerzy; Zając-Jamróz, Józefa; Nieduziak, Edyta; Dowlasz, Inka; Jędruch, Dorota; Walczyk, Anna; Morbitzer, Janusz; Musiał, Emilia; Fudala, Rafał; Kłosińska, Tatiana; Boguszewska, Anna; Kozłowska, Ewa; Drost-Rudnicka, Małgorzata; Dworska, Urszula; Bykowska, Olena; Kust, Izabella; Tatarenko, Miroslav; Kuszak, Kinga; Oelszlaeger-Kosturek, Beata; Schinohl, Elżbieta; Olkusz, Jolanta; Michalak-Dawidziuk, Joanna; Sukhorukova, Galina; Shevniuk, Olena; Kaidanovska, Olena; Chvorsyuk, Olga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Współczesny świat oferuje bardzo wiele w każdej dziedzinie życia. Dynamika rozwoju cywilizacyjnego wymaga od społeczeństwa umiejętności dostosowania się do nowej, skomplikowanej rzeczywistości. Praca zbiorowa pod tytułem ...
 • Groza w literaturze dziecięcej : od Grimmów do Gaimana 

  Slany, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.