Recent Submissions

 • O Kraszewskim : studia 

  Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego 

  Plutecka, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza monografia składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi teoretyczne podstawy badań i składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono problematykę ojca i ojcostwa w świetle ...
 • Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość 

  Ogonowska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Książka ta traktuje o różnych znaczeniach, kluczowych wymiarach, wzorcach, funkcjach i kontekstach edukacji medialnej w Polsce i na świecie. Uczenie o mediach, przez media i dla mediów służy rozwojowi kompetencji medialnych ...
 • Styl uprawiania polityki : kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce 

  Marzęcki, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsze studium konfliktu politycznego składa się z dwóch głównych części: teoretyczno-metodologicznęj oraz empirycznej. Pierwsza jest próbą naukowej refleksji nad zagadnieniami teoretycznymi: stabilności i jakości ...
 • Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie 

  Skowronek, Bogusław; Wojnarowicz, Stanisława; Budrewicz, Zofia; Sienko, Maria; Brynkus, Józef; Pławecka, Katarzyna; Chłosta-Sikorska, Agnieszka; Łazarska, Danuta; Gajak-Toczek, Małgorzata; Luty, Marcin; Porzycki, Jacek; Brzeźniak, Oliwia; Krzyk, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Jubileusze wielkich ludzi stwarzają szczególną okazję do podejmowania kolejnych prób zgłębiania fenomenu ich życia i dokonań, ale także do retrospektywnego, refleksyjnego spojrzenia na dotychczasowe ich artykulacje i ...
 • Europa marzycieli : wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956 

  Łaptos, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
 • Early education : practice & reflection 

  Muchacka, Bożena; Babić, Nada; Kovácsné Bakosi, Éva; Hovánszki, Jánosné; Kissné Korbuly, Katalin; Andrzejewska, Jolanta; Sosnowska, Joanna; Kopik, Aldona; Walasek-Jarosz, Barbara; Kochanowski, Jan; Burkovičová, Radmila; Grzeszkiewicz, Bożena; Lewandowska, Ewa; Muchacki, Mateusz; Czaja-Chudyba, Iwona; Smółka, Lucyna; Baran, Zbigniew; Haraszkiewicz, Robert; Młodożeniec, Hanna; Szuścik, Urszula Jolanta; Grzywniak, Celestyna; Mosiołek, Marta; Solich, Kornelia; Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Papers included in this book also focus on the analysis of teachers’ reflective practice. The present scientific paradigms acknowledge teachers’ right to be investigators of their own activity, allow for free ...
 • Uczeń jako aktor kulturowy : polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności 

  Pieniążek, Marek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Autor niniejszej pracy stawia sobie za cel przygotowanie nauczycieli do udanego i sprawnego wykorzystania możliwości przywrócenia polonistyce szkolnej wymiaru podmiotowego. Zgromadzony transdyscyplinarny zestaw ...
 • Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy : (1860-1918) 

  Toczek, Alfred (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Przedstawiana obecnie monografia ukazuje syntezę całokształtu lwowskiego środowiska historycznego, z całym fenomenem realiów regionalnych drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Temat wymagał wypracowania odpowiednich ...
 • Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje 

  Grzywniak, Celestyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Książka ta jest przeznaczona dla pedagogów, psychologów, logopedów, studentów medycyny i fizjoterapii oraz osób zainteresowanych problematyką nowych tendencji w terapii dziecka z trudnościami w uczeniu się. Związane są ...
 • Polityka (re)prezentacji : studia i szkice o kulturze medialnej 

  Ogonowska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Szekspir wśród znaków kultury polskiej 

  McLuskie, Kate; Sugiera, Małgorzata; Ławski, Jarosław; Próchnicki, Włodzimierz; Powązka, Elżbieta; Budrewicz-Beratan, Aleksandra; Waligóra, Jerzy; Skórzewska, Agnieszka; Łubieniewska, Ewa; Popczyk-Szczęsna, Beata; Hurnik, Elżbieta; Wądolny-Tatar, Katarzyna; Cetera, Anna; Romanowska, Agnieszka; Szwach, Agnieszka; Sztachelska, Jolanta; Janicka, Anna; Stachura-Lupa, Renata; Gajda, Kazimierz; Zeller, Izabela; Latawiec, Krystyna; Skocz, Agata; Woźniak, Monika; Baluch, Alicja; Chrabąszcz, Marta; Pieniążek, Marek; Żurowski, Andrzej; Walaszek, Joanna; Mastela, Olga; Świątkowska, Wanda; Rudzki, Piotr; Kostaszuk-Romanowska, Monika; Sobiecka, Anna; Lesiak, Milan; Karpacz, Katarzyna; Kędziora, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Na tom niniejszy składają się studia i szkice obejmujące zakresem tematycznym wiek XIX i XX, jak też pierwszą dekadę wieku XXI. W tym czasie zmieniały się style recepcji dzieł Szekspira, z różną intensywnością dramatopisarz ...
 • Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej : studium socjologiczne 

  Mazur, Jadwiga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Oddawana do rąk Czytelnika praca jest próbą włączenia się w nurt rozważań nad komunikowaniem w obszarze funkcjonowania organizacji – na przykładzie policji. Dotychczasowy stan wiedzy socjologicznej o komunikowaniu się ...
 • Język dawnych statutów premonstrateńskich : interpretacje 

  Mączyński, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest język dawnych dokumentów klasztornych dotyczących polskich zgromadzeń norbertańskich, dla których stały się one podstawą organizacji życia codziennego. Dokumenty te to tłumaczenia ...
 • Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym : teoria i praktyka 

  Pamuła-Behrens, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Moje zainteresowanie uczeniem się języka obcego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym ma wieloletnią historię. Piętnaście lat temu z pasją uczyłam języka francuskiego w nauczaniu początkowym, starając się połączyć naukę ...
 • Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii 

  Nodzyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli wizualizacji w chemii, jako jednej z gałęzi nauk przyrodniczych, ukazanie roli wizualizacji w procesie nauczania chemii oraz zbadanie, czy i w jaki sposób wizualizacja pojęć ...
 • Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku 

  Nycz, Grzegorz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce propagowania demokracji jako jednego z kierunków polityki zagranicznej USA po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, które doprowadziły do poważnych przeobrażeń ...
 • Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatystycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej 

  Szubert, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 2012)
  We współczesnej rzeźbie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej dominują formy glacjalne, co sprawia, że krajobraz tego regionu, szczególnie w północnej i środkowej jego części, bardziej podobny jest do nizinnego niż wyżynnego. ...
 • Rosyjska poezja rockowa 

  Gancarz, Dariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Rosyjski rock stanowi obecnie w Rosji fenomen w sensie historycznym, kulturowym, socjologicznym, filozoficznym i literackim. Gatunek ten stał się dla badaczy tematem fascynującym, chociaż niełatwym. Pierwsza połowa ...
 • Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości 

  Campion, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Przedsiębiorczość jest przede wszystkim postawą wobec życia. Aktywność obywateli w ich własnym środowisku jest głównym filarem społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei gospodarka lokalna, tworząc niezależne od systemu władzy ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.