Recent Submissions

 • Kim jestem? Kim jesteśmy? : antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości 

  Golka, Marian; Paleczny, Tadeusz; Kantor, Ryszard; Nowak, Witold M.; Kociuba, Jolanta; Bukraba-Rylska, Izabella; Mielicka-Pawłowska, Halina; Jurczyńska-McCluskey, Ewa; Głowacka-Grajper, Małgorzata; Hołda, Renata; Kuniewski, Jerzy; Kusio, Urszula; Trawiński, Mateusz; Żardecka-Nowak, Magdalena; Parus, Magdalena; Smolińska, Agnieszka; Lenik, Stanisław; Trawińska, Anna Maria; Malinowski Rubio, María Paula; Majcherkiewicz, Tatiana; Boruta, Mirosław; Burski, Jacek; Bukowska-Floreńska, Irena; Malicki, Krzysztof; Knapik, Wioletta; Kowalska, Magdalena; Kozołub, Ludwik; Michalewski, Tomasz; Misiejuk, Dorota; Rusek, Halina; Sebesta, Antonina; Kabzińska, Iwona; Czakon, Dorota; Dzięglewski, Mariusz; Hennel-Brzozowska, Agnieszka; Barska, Anna; Banaś, Monika; Porębski, Andrzej; Biernat, Marcin; Sorys, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Pytanie zawarte w tytule książki, chociaż zawsze było ważnym pytaniem zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, to w czasach nam współczesnych wydaje się mieć szczególne znaczenie. W odległych czasach, kiedy ludzkość ...
 • Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 

  Żebrowski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Monografia niniejsza poświęcona jest problematyce ochrony ludności w obliczu zagrożeń pozamilitarnych u progu XXI wieku. Jej celem jest przybliżenie wieloaspektowej problematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym. W ...
 • Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej 

  Cabaj, Wacław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Obserwacja to jedna z podstawowych metod badawczych nauki. Polega ona na świadomym, celowym, planowym, niekiedy systematycznym badaniu cech przedmiotów, zjawisk i procesów. Częścią obserwacji są pomiary, czyli czynności, ...
 • Pokolenie '89 : aksjologia i aktywność młodych Polaków 

  Guzik, Aldona; Marzęcki, Radosław; Stach, Łukasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem 

  Moszkowicz, Mirosława; Zawojski, Piotr; Stano, Bernadeta; Ejgierd, Natalia Pater; Wywioł, Anna; Jaworski, Marcin; Křepela, Pavel; Kolobius, Aleksandra; Schefferski, Roland; Frydryczak, Beata; Surůvka, Jiři; Solewski, Rafał; Worłowska, Magdalena; Wiśniewska, Marzenna; Byszewski, Janusz; Ostrowska, Joanna; Kossowska, Lucilla; Nowak, Sylwia; Gumińska-Oleksy, Jagoda (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • W poszukiwaniu tożsamości : szkice o współczesnej literaturze, o dziełach i autorach 

  Burkot, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014 

  Kłaczyński, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
 • Historia Cypru 

  Misztal, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...
 • W służbie społeczeństwa czy władzy? : upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego 

  Guzik, Aldona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Celami niniejszej pracy są przedstawienie analizy sposobów prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze z czasu przedwyborczych kampanii prezydenckich i parlamentarnych z lat ...
 • Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 

  Wolska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  W ostatnich latach zatrudnienie wspomagane staje się w naszym kraju i na świecie systemowym narzędziem wspierającym skuteczne włączanie osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy. Obejmuje ono pomoc i wsparcie trenera ...
 • Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 

  Dormus, Katarzyna; Jędrzejowska, Ewa; Sala-Wójcik, Halina; Steliga, Anna; Gąszczak-Wilde, Julia; Moroz, Victoria; Pasternak, Anetta; Uchyła-Zroski, Jadwiga; Kalarus, Anna; Opolska-Targosz, Bogusława; Szczyrba, Joanna; Waligóra, Monika; Bielunas, Jerzy; Zając-Jamróz, Józefa; Nieduziak, Edyta; Dowlasz, Inka; Jędruch, Dorota; Walczyk, Anna; Morbitzer, Janusz; Musiał, Emilia; Fudala, Rafał; Kłosińska, Tatiana; Boguszewska, Anna; Kozłowska, Ewa; Drost-Rudnicka, Małgorzata; Dworska, Urszula; Bykowska, Olena; Kust, Izabella; Tatarenko, Miroslav; Kuszak, Kinga; Oelszlaeger-Kosturek, Beata; Schinohl, Elżbieta; Olkusz, Jolanta; Michalak-Dawidziuk, Joanna; Sukhorukova, Galina; Shevniuk, Olena; Kaidanovska, Olena; Chvorsyuk, Olga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Współczesny świat oferuje bardzo wiele w każdej dziedzinie życia. Dynamika rozwoju cywilizacyjnego wymaga od społeczeństwa umiejętności dostosowania się do nowej, skomplikowanej rzeczywistości. Praca zbiorowa pod tytułem ...
 • Groza w literaturze dziecięcej : od Grimmów do Gaimana 

  Slany, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
 • Problemy biologii człowieka : implikacje społeczne i edukacyjne 

  Czerwiec, Karolina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Monografia ma charakter przeglądowo-eksperymentalny, dotyczy zagadnień związanych z seksualnością i płciowością człowieka oraz miejsca tej tematyki w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji w różnych ...
 • Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia 

  Kopeć, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Celem pracy jest prezentacja militarnych metod zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia w oparciu o podział opracowany na potrzeby niniejszego opracowania. Autor pokusił się także o próbę oceny skuteczności ...
 • Derivati deantroponimici nella lessicografia italiana 

  Pronińska, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Symbolika Ognistego anioła : z badań nad powieścią Walerego Briusowa 

  Gajda, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Wybór Ognistego anioła Walerego Briusowa jako obiektu studium nie był przypadkowy. Wpłyneło nan co najmniej kilka powodów. Nie bez znaczenia jest samo źródło inspiracji powieści. Nietrudno się domyślić, ze był nim Faust ...
 • Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk : analiza monograficzna 

  Karpiński, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Borys Klimyczew (1931–2013) to niezwykle interesujący pisarz syberyjski, którego twórczość jest dziś w dużej mierze nieznana i nie do końca doceniana zarówno w Rosji, jak też poza jej granicami. O ile brak informacji o ...
 • Skrytość piękna : idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku 

  Solewski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Podstawowym zadaniem książki jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość odsłaniania idei piękna i absolutnego Jedna przez sztukę współczesną i jej dotąd istniejące oraz nowe media, rodzaje, gatunki czy typy dzieł. Po ...
 • Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym 

  Kopeć, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Zakończenie zimnej wojny stanowi wyraźną cezurę w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Przełom lat 80. i 90. przyniósł rozpad bloku wschodniego, co w zasadniczy sposób zmieniło architekturę światowego bezpieczeństwa. ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.