Now showing items 1-20 of 1364

  • Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo 

   Majewicz, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Pedagogika współczesna stawia sobie trzy podstawowe pytania: 1. Kim jest człowiek? 2. Kim się staje pod wpływem działania? 3. Kim ma być człowiek? Pytania te odnoszą się do trzech sfer rzeczywistości pedagogicznej, w ...
  • Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość 

   Panek, Anna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Współczesna szkoła przestaje być wyłącznie placówką nauczającą, wyposażającą uczniów w wiedzę, a staje się w coraz większym stopniu ośrodkiem wszechstronnego oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Oddziaływania, ...
  • Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 

   Mackewyj, Łeonid; Walczy, Łukasz; Borek, Piotr; Kmet', Wasyl; Popiołek, Bożena; Motylewicz, Jerzy; Wasztyl, Ryszard; Arkusza, Ołena; Sereda, Ostap; Szust, Roman; Lubowiecka, Marzena; Czornowoł, Ihor; Brynkus, Józef; Michalski, Czesław; Wendland, Anna Veronika; Karolczak, Kazimierz; Mudryj, Marian; Masiarz, Władysław; Świątek, Szczepan; Kaczaraba, Stepan; Hampel, Józef; Szwahulak, Mychajło; Syrota, Roman; Bonusiak, Włodzimierz; Makarczuk, Stepan; Kondratiuk, Konstiantyn; Hułaj, Wasyl (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   W historię Lwowa wpisali się przedstawiciele kilku nacji, by wymienić tylko Ormian, Żydów czy Niemców, ale szczególną rolę odegrało miasto w dziejach dwóch narodów: Polaków i Ukraińców. Jedni uważali je za ostoję polskości, ...
  • Polska i Czechosłowacja wobec Planu Marshalla 

   Janus, Joanna (1998)
   Celem pracy jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności odrzucenia przez Polskę i Czechosłowację planu Marshalla (1947 r.). W rozdziale pierwszym przedstawione zostały powody opracowania przez USA nowej koncepcji powojennej ...
  • W okolicach arkadii Stanisława Czycza 

   Rozmus, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Ową „arkadię" z tytułu rozumiem jako hipotetyczny obszar zlokalizowany między artystycznymi, utrwalonymi za sprawą literatury i sztuki wariantami świata a naturalnym, bardzo ludzkim przecież pragnieniem odkrycia ładu w ...
  • Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego : Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej 

   Ciecieląg, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Dynastia, której założycielem i najwybitniejszym przedstawicielem był Herod Wielki, zaliczana jest do najważniejszych rodzin, które rządziły królestwami klienckimi imperium rzymskiego na Wschodzie. Herod Wielki uważany ...
  • Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową 

   Jedliński, Ryszard (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
   W prezentowanej publikacji podejmuję empiryczną próbę rozwiązania problemu podmiotowej rekonstrukcji językowego obrazu świata wartości młodzieży, w większości piętnastolatków, mających za sobą ośmioletni okres edukacji ...
  • Żydzi w województwie Krakowskim 1918-1939 : studia statystyczne nad aktywnością społeczno-zawodową 

   Trojański, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   W okresie międzywojennym ludność żydowska w Polsce stanowiła blisko 10 procent ogółu mieszkańców. W województwie krakowskim jej odsetek był nieco mniejszy, jednak pod względem liczebności była drugą, po Polakach, grupą ...
  • Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa 

   Winiarczyk-Raźniak, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2008)
   W geografii zagadnienie usług rozpatrywane może być w dwojaki sposób: z punktu widzenia ich znaczenia ekonomicznego jako składnika całej gospodarki narodowej, a także jako sfery działalności gospodarczej, która zaspokaja ...
  • Użytkownicy systemów hipertekstowych : strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym 

   Skórka, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
   Internet zmienił świat. Zmiana ta, polegająca na powszechnym dostępie do informacji, okazała się na tyle istotną, iż już dziś mówi się o erze przedinternetowej i erze informacji (internetowej). Sieć globalna w ...
  • Nauczyciele małopolscy : portret zbiorowy 1939-1945 

   Chrobaczyński, Jacek; Kruczek, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004)
   Książkę tę napisaliśmy zarówno z potrzeby serca, jak i z zawodowej solidarności. Od dwudziestu lat jesteśmy czynnymi historykami. Wykładamy historię w szkole wyższej i średniej, w tym również problematykę okupacyjnego i ...
  • Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii : dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989 

   Sienko, Maria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  • Polskie średniowieczne pieśni maryjne : studia filologiczne 

   Mazurkiewicz, Roman (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  • Miejsca Konopnickiej : przeżycia - pejzaż - pamięć 

   Fałtynowicz, Zbigniew; Zięba, Michał; Jazowska-Gumulska, Maria; Dawid, Łucja; Mazan, Bogdan; Zajkowska, Joanna; Ostasz, Maria; Bobrowska, Barbara; Grela, Agnieszka; Sztachelska, Jolanta; Paczoska, Ewa; Burdziej, Bogdan; Kielak, Dorota; Borkowska, Grażyna; Brzuska-Kępa, Alina; Budrewicz, Tadeusz; Aleksandrowicz, Antoni; Bukowski, Paweł; Białota, Marek; Szocki, Józef; Pietrzyk, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Zbiór prac skupionych pod wspólnym tytułem Miejsca Konopnickiej jest owocem studiów nad tym problemem podjętych z okazji czterdziestolecia pracy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Ta okoliczność w naturalny sposób ...
  • Edukacyjne aspekty pracy amatorskich zespołów folklorystycznych 

   Banach, Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   W dobie globalizacji niezwykle ważne jest zachowanie tożsamości narodowej, której podstawą jest m.in. kultura ludowa. Amatorski ruch artystyczny - w tym folklorystyczny - jest ważnym ogniwem w procesie wielostronnego ...
  • Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym 

   Kraszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   Od wielu lat przedmiotem zainteresowań badawczych Autora jest edukacja ogólnotechniczna uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W niniejszej rozprawie, na podstawie swych bogatych doświadczeń, podjął próbę opracowania ...
  • Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych 

   Paśko, Ingrid (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   Problem kształtowania postaw proekologicznych uczniów klas I-III wydaje się być coraz bardziej aktualny. Zagadnienia związane z nauczaniem środowiskowym są w coraz szerszym zakresie przedmiotem zainteresowania dydaktyków ...
  • Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918-1926 

   Wojtycza, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   W odradzającej się po I wojnie światowej II Rzeczypospolitej władze wojskowe przywiązywały ogromną wagę do tworzenia wyszkolonych rezerw dla armii i popierały zarówno rozwój różnych organizacji paramilitarnych, jak i ...
  • Anna Livia Plurabelle po polsku : Finnegans Wake Jamesa Joyce'a ks. I, rozdz. 8 

   Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

   Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
   Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...

   DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
   Theme by 
   Atmire NV
   Logo
   Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.