Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Modern technologies and modern educators, or the readiness for new challenges 

  Gołąbek-Jonak, Patrycja (2017)
  The first part of the article highlights the dynamic development of technologies used in special needs education over the last fifteen years. EEG-Biofeedback method, Warnke method and RehaCom method are briefly characterized ...
 • Laryngograph as a tool in diagnosis of voice and speech process disorders 

  Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech (2017)
  The electroglottography method is an instrumental analysis using a device called Laryngograph, which is presented in a practical application in diagnosis issues of the speech signal for people with voice disorders. In ...
 • Student with impaired hearing in the academic environment 

  Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna (2017)
  The aim of this article is to share experiences and reflections on how to improve access to education of students with impaired hearing. Its authors focus on a selected group of issues related to the education of students ...
 • Chosen problems of psychosocial adjustment and rehabilitation of people with physical disabilities in adulthood 

  Majewicz, Piotr (2017)
  Musculoskeletal dysfunctions are a serious problem also in Poland: not only a medical one, but also a social one, because, along with cardiovascular diseases, they cause a total of approx. 45% of the cases of disability. ...
 • Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 

  Konieczna, Iwona; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Majewicz, Piotr; Malik, Natalia; Winczura, Barbara; Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna; Bizova, Nad’a; Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech; Galkienė, Alvyra; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Lechta, Viktor; Zamkowska, Anna; Żuchowska-Skiba, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Submitted to the reader as the next, third volume of the series of studies “Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability”, this book is provided with a subtitle: Towards Tradition and Innovation. It is because ...

View more