Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Genealogia, migracje a długie trwanie 

  Wyżga, Mateusz (2021)
  The article discusses the basic methods and sources that can be used in the study of genealogy, taking into account the phenomena of mobility and migration. The specificity of the spatial and social mobility of the lower ...
 • Elementy biograficzno-genealogiczne w testamentach przełomu XVII i XVIII w. 

  Popiołek, Bożena (2021)
  An in-depth analysis of egodocumentary sources, which include the will, hides a huge amount of information from the researchers, but the historian must take into account the fact that the information contained in the ...
 • Księgi metrykalne miasta Wieliczki jako źródło do badań demograficznych i genealogicznych w okresie staropolskim 

  Pieczara, Jakub (2021)
  The aim of the article is to present the Wieliczka record books. The source material is most often used for genealogical research, therefore the most important properties and research possibilities of record books are ...
 • Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią 

  Follprecht, Kamila; Napierała, Joanna; Bułat, Barbara; Szuster, Gabriel; Pasierbek, Zbigniew; Trzeskowska-Kubasik, Karolina; Pieczara, Jakub; Jędrzejewski, Przemysław; Popiołek, Bożena; Połomski, Łukasz; Lesiakowska, Renata; Sękowski, Paweł; Wyżga, Mateusz; Kluczewska, Aleksandra; Nowik, Andrzej Marek; Lisowski, Przemysław; Szlęzak, Karolina; Urbańska, Kinga; Saryusz-Romiszewski, Maciej; Szotek, Karol; Gierszon, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Genealogia – jedna z głównych nauk pomocniczych historii – już od dawna uznawana jest za swoisty fenomen w badaniach nad człowiekiem i jego historią. Coraz częściej zajmują się nią nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim ...
 • Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych 

  Dankiewicz, Malwina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Problematyka agresji budzi szerokie zainteresowanie ze względu na jej negatywną naturę i niepokojąco powszechną obecność w życiu społecznym. W psychologii agresja jest często badaną i bardzo dobrze opisaną kwestią. ...

View more