Now showing items 1-1 of 1

    • Metaloproteinazy w jajowodzie ptaków 

      Leśniak-Walentyn, Agnieszka (2015-11-18)
      Metaloproteinazy (MMPs) są kluczowymi regulatorami przebudowy macierzy zewnątrzkomórkowej w różnych tkankach w tym rozrodczych, zaangażowanymi w modulację szeregu procesów fizjologicznych i patologicznych. Chociaż liczne ...