Now showing items 1-1 of 1

    • Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej 

      Cabaj, Wacław (2014)
      W nauczaniu geografii w szkole średniej duży nacisk położono na umiejętność rozwiązywania testów. Zaniedbano zaś nauczania obserwacji. Dlatego u studentów, również na kierunku turystyka i rekreacja jest duża nieporadność ...