Now showing items 1-1 of 1

    • Romska społeczność w Republice Czeskiej i sprawy jej edukacji 

      Prokop, Jiři (2012)
      W ostatnich latach Republika Czeska była krytykowana za politykę wobec romskiej grupy etnicznej, m.in. przez Agendę ONZ, Komitet Helsiński itp. Przedstawiany tutaj tekst jest reakcją na tę krytykę. Pierwsza część tekstu ...