Show simple item record

dc.contributor.authorMytych-Forajter, Beatapl_PL
dc.date.accessioned2021-03-06T09:50:05Z
dc.date.available2021-03-06T09:50:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 308, Studia Poetica 8 (2020), s. [90]-100pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10643
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest propozycją czytania znanej prozy Iwaszkiewicza z wykorzystaniem nastawienia ekokrytycznego. Ta propozycja pozwala uznać za głównego bohatera tekstu nie ludzi i ich losy, ale las, w którym rozgrywa się akcja opowiadania. Autorka proponuje wydzielić w narracji kilka trybów konstruowania narracji o lesie: ekonomiczny, medyczny, symboliczny, estetyczny, z których każdy zakłada ludzką próbę zapanowania nad roślinnym żywiołem za pośrednictwem języka. Doznanie braku, wyrażone przez umierającego Stanisława, wydaje się tematyzować poszukiwanie nowego języka, za pomocą którego możliwe stałoby się włączenie człowieka w organiczną całość.pl_PL
dc.description.abstractThe article is a proposal to read Iwaszkiewicz’s well-known prose using an ecocritical atti- tude. This proposal allows the main character of the text to be considered not as people and their fate, but rather as the forest in which the action of the story takes place. The author proposes the separation several modes of constructing the narrative about the forest in the narrative: economic, medical, symbolic, and aesthetic, each of which assumes a human attempt to control the vegetable element through the language. Experience of absence, expressed by the dying Stanisław, seems to be the answer to searching for a new language, with the help of which it would be possible to include man in an organic whole.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectJarosław Iwaszkiewiczpl_PL
dc.subjectBrzezinapl_PL
dc.subjectekokrytykapl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectposzukiwanie językapl_PL
dc.subjectJarosław Iwaszkiewiczen_EN
dc.subjectBrzezina [The Birch wood]en_EN
dc.subjectecocriticismen_EN
dc.subjectmetaphoren_EN
dc.subjectsearching for a languageen_EN
dc.titleOrganiczna całość w Brzezinie. Ekokrytyczna reinterpretacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewiczapl_PL
dc.title.alternativeThe organic whole in Brzezina [The Birch wood]. An ecocritical reinterpretation of the story by Jarosław Iwaszkiewiczen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record