Show simple item record

dc.contributor.advisorPieniążek, Marekpl
dc.contributor.authorKazek, Sinittapl
dc.date.accessioned2023-04-26T11:13:36Z
dc.date.available2023-04-26T11:13:36Z
dc.date.issued2023-05-25
dc.date.submitted2023-05-25pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11887
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UP Marka Pieniążka.pl
dc.description.abstractRozprawa doktorska jest próbą ukazania głównych tendencji w przemianach teatru polskiego XXI wieku ze wskazaniem jego miejsca w kulturze współczesnej i współczesnym jego odbiorze. Niniejsza dysertacja podejmuje próbę rozpoznania pojęć i zagadnień skupionych wokół koncepcji teatru performatywnego, postdramatycznego i silnie mediatyzowanego w kontekście przemian teatru w Polsce. Szczególna uwaga została poświęcona działalności artystycznej prowadzonej przez Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Znaczna część pracy powstała na podstawie analiz spektakli wystawianych w Starym Teatrze w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Ponadto źródłem wielu postawionych hipotez był przegląd tendencji i estetyk teatralnych dominujących w innych polskich teatrach, w takich ośrodkach kulturowych jak Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin. Celem pracy jest także wskazanie wybitnych polskich twórców i artystów związanych z koncepcją performansu postmedialnego, sztuki postdramatycznej oraz performatywnej i ich nowatorskich estetyk.pl
dc.description.abstractThe aim of this Ph.D project is to show the essence of changes in the theater of the 21st century with an indication of its place in contemporary culture and its social reception. This dissertation attempts to identify issues focused around the concept of performative, post-dramatic and post-media theater in the context of changes and transformation of theater in Poland. Particular attention was paid to the artistic activity conducted by The Helena Modrzejewska National Stary Theater in Krakow. Much of the work is based on analysis of performances staged at the Stary Theater in the first twenty years of the 21st century. Moreover, the source of many hypotheses was a review of theatrical tendencies and aesthetics dominating in other Polish theaters, in such cultural centers as Warsaw, Tri-City, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin. The aim of the work is also to identify outstanding Polish creators and artists related to the concept of post-media performance, post-dramatic and performative art.en
dc.languageplpl
dc.language.isoplpl
dc.subjectmediatyzacjapl
dc.subjectteatr współczesnypl
dc.subjectmediapl
dc.subjectnowe technologiepl
dc.subjectperformatywnośćpl
dc.subjectmediatizationen
dc.subjectcontemporary theateren
dc.subjectmediaen
dc.subjectnew technologiesen
dc.subjectperformativityen
dc.titleMedia i nowe technologie w teatrze XXI wieku na przykładzie wybranych spektakli Narodowego Starego Teatru w Krakowiepl
dc.title.alternativeMedia and new technologies in the 21st century theater on the example of selected preformances of the National Stary Theater in Krakowen
dc.typeThesispl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record