Now showing items 1-8 of 8

  • Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku 

   Brynkus, Józef (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998)
  • La Jeune-Belgique et La Jeune-Pologne 

   Delsemme, Paul; Lubas-Bartoszyńska, Regina; Podraza-Kwiatkowska, Maria; Leclercq, Jacqueline; Marx, Jacques; Aron, Paul; Pouilliart, Raymond; Falicki, Jerzy; Wojtynek, Krystyna; Sawecka, Halina; Pychowska, Joanna; Prokop, Jan; Zieliński, Jan; Bralewski, Dariusz; Żurowska, Joanna; Detemmerman, Jacques; Tomicka, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1988)
  • Optymalizacja kształcenia pedagogicznego : przygotowanie do rozwiązywania sytuacji dydaktycznych trudnych 

   Lachowicz, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1990)
   W toku aktualnie dokonywających się przemian o charakterze treściowym, przedmiotowo-metodycznym czy organizacyjnym szczególnie istotna staje się potrzeba poszukiwania i upowszechniania nowych rozwiązań mieszczących się ...
  • Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice 

   Jarowiecki, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1975)
   Stan badań nad okresem okupacji hitlerowskiej w Polsce - mimo iż obfituje coraz cenniejszymi publikacjami - w dalszym ciągu nie stwarza możliwości ujęcia całokształtu życia literackiego v podziemiu, w tym także problematyki ...
  • Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich : (druga połowa XIX wieku - 1918 rok) 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   W części empirycznej ukazałam: 1. Walory zastosowania konkretnej metody diagnozowania dzieci za pomocą „Kwestionariusza pojęć i poglądów” J.W. Dawida, w wersji zmodyfikowanej przez A. Szycównę. 2. Transformację ...
  • Spór o Galicję Wschodnią : 1914-1923 

   Mroczka, Ludwik (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
   The matter in dispute was the area about 55,337 sq. km that belonged to Poland before the partition in the seventeenth century, and later a crown land of Austria, the Kingdom of Galicia and Lodomery. The population census ...
  • System kształcenia pedagogów specjalnych : ciągłość i możliwości zmian 

   Banach, Czesław; Sękowska, Zofia; Maciarz, Aleksandra; Kosakowski, Czesław; Wyczesany, Janina; Grochmal-Bach, Bożena; Oleńska-Pawłak, Teresa; Kruk-Lasocka, Joanna; Gunia, Grażyna; Pilecka, Władysława; Łaś, Helena; Eckert, Urszula; Borzyszkowska, Halina; Szecówka, Adam; Dykcik, Władysław; Korzon, Aniela; Lausch-Żuk, Jolanta; Szychowiak, Barbara; Oszustowicz, Barbara; Urban, Bronisław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   Praca zbiorowa, którą oddajemy do rąk Czytelników, przedstawia problematykę kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce. Pokazuje różne rozwiązania w zakresie kształcenia pedagoga specjalnego, ukazuje aktualne potrzeby ...
  • Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza 

   Szelińska, Wacława (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993)