Now showing items 1-3 of 3

  • Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych 

   Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1992)
   Współczesne tendencje kształcenia i wychowania niesłyszących idą w kierunku systemu integracyjnego, który ma włączyć dzieci głuche do zwykłych szkół i placówek oświatowych, celem umożliwienia nauki w gronie słyszących ...
  • Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych 

   Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1995)
   Współczesne tendencje kształcenia i wychowania niesłyszących idą w kierunku systemu integracyjnego, który ma włączyć dzieci głuche do zwykłych szkół i placówek oświatowych, celem umożliwienia nauki w gronie słyszących ...
  • Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych 

   Zelech, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1997)
   Praca jest próbą językoznawczego spojrzenia na zaburzenia pisania i czytania u dzieci afatycznych, głuchych i tzw. dyslektycznych. Staram się w niej pokazać mechanizmy błędów, ich przyczyny, porównując je między sobą, ...