Now showing items 1-5 of 5

  • Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 

   Pilecka, Władysława; Ficek, Roman; Moulin, Jean-Paul; Sołtysiak, Teresa; Mąka, Janusz; Brańka, Zofia; Kuźma, Mariola; Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława; Tylewska-Nowak, Beata; Lausch-Żuka, Jolanta; Maurer, Alicja; Bołtuć, Iwona; Kościółek, Maria; Pilecki, Jan; Parys, Katarzyna; Pisarek, Arkadiusz; Wolski, Andrzej; Szychowiak, Barbara; Walczak, Grażyna; Jarczyk, Jacek; Kulczycka, Ewa; Kupisiewicz, Małgorzata; Cieszyńska, Jagoda; Bidziński, Karol; Jarząb, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   W wielu krajach świata podejmuje się prace badawcze nad funkcjonowaniem dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Polsce wzbogaca się formy opieki i kształcenia tych osób. Wielokierunkowy rozwój szkolnictwa ...
  • Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych 

   Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1992)
   Współczesne tendencje kształcenia i wychowania niesłyszących idą w kierunku systemu integracyjnego, który ma włączyć dzieci głuche do zwykłych szkół i placówek oświatowych, celem umożliwienia nauki w gronie słyszących ...
  • Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych 

   Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1995)
   Współczesne tendencje kształcenia i wychowania niesłyszących idą w kierunku systemu integracyjnego, który ma włączyć dzieci głuche do zwykłych szkół i placówek oświatowych, celem umożliwienia nauki w gronie słyszących ...
  • Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu 

   Muchacka, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   Problematyka relacji między procesami rozwoju umysłowego i nauczania jest niezwykle ważna i wymaga prowadzenia wielu badań empirycznych. Dla pedagoga istotna jest zarówno wiedza o psychicznym rozwoju dziecka, jak i o ...
  • Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych 

   Zelech, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1997)
   Praca jest próbą językoznawczego spojrzenia na zaburzenia pisania i czytania u dzieci afatycznych, głuchych i tzw. dyslektycznych. Staram się w niej pokazać mechanizmy błędów, ich przyczyny, porównując je między sobą, ...