Now showing items 1-1 of 1

    • Literatura popularna dla ludu : na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882-1920 

      Szocki, Józef (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1994)
      Praca niniejsza dotyczy problemu komunikacji czytelniczej, tj. takiego typu komunikacji, który realizuje się przez procesy czytelnicze. Proces czytelniczy, jak wiadomo, zachodzi między zespołem instytucji związanych z ...