Now showing items 1-1 of 1

    • Problem psychofizyczny w filozofii Henri Bergsona 

      Kulczycki, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996)
      Rozprawa niniejsza, będąca prezentacją bergsonowskiej koncepcji rozwiązania problemu psychofizycznego, składa się z dwóch części. Część pierwsza (rozdziały I - III) zawiera rozważania przygotowawcze. Prezentacja poglądów ...