Now showing items 1-1 of 1

    • Etudes sur l'article et la détermination 

      Karolak, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1995)
      Studium jest wykładem podstawowych założeń gramatyki semantycznej, na której oparta została teoria rodzajnika. Model gramatyki semantycznej zawiera dwa zhierarchizowane komponenty: kombinatorykę semantyczną, czyli składnię ...