Now showing items 59-66 of 66

  • W kierunku Zachodu, Wschodu czy (nie)stabilności? Polska i Ukraina: 1991-2016 

   Stach, Łukasz (2019)
   Artykuł porównuje wyniki 25-letniego procesu transformacji w Polsce i na Ukrainie. Analizy dokonano za pomocą wybranych wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz związanych z polityką, a także na podstawie faktów ...
  • Wizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukraina 

   Rosół, Katarzyna (2019)
   Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w ...
  • Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych 

   Kopeć, Rafał; Wasiuta, Olga; Wójtowicz, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Rozważania zawarte w niniejszej monografii oparte zostały na dogłębnej analizie literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystali publikacje i materiały empiryczne w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Warto ...
  • Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i Polski w okresie przedakcesyjnym (1990-2004) 

   Kozera, Łukasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Zarządzania PublicznegoWyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021)
   Wspólna Polityka Rolna jest historycznie pierwszą spośród polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich i jednocześnie najbardziej kosztownym sektorem w Unii Europejskiej. Decyzję o jej wprowadzeniu zawarto w ...
  • Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 8 

   Kozera, Łukasz; Durek, Ewa; Wójcik, Patrycja; Chmielarz, Patryk (Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania PublicznegoEuropejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków, 2021)
   Człowiek jest istotą niezwykle kreatywną i ciekawą świata. Od najdawniejszych czasów usiłuje podporządkować sobie środowisko naturalne tak, aby jego komfort życia był na jak najwyższym poziomie. Wszelkie działania człowieka ...
  • Zarządzanie gospodarką komunalną w samorządzie terytorialnym 

   Chmielarz, Patryk; Kozera, Łukasz (Katedra Zarządzania Publicznego, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieWyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021)
   Podstawą działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego określanej jako gospodarka komunalna jest Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Niniejsza ustawa jest pierwszym w polskim porządku ...
  • Łemkowie w mediach 

   Mazur, Przemysław (2018)
   Media mogą służyć do komunikacji wewnątrzetnicznej, ale również pełnią ważną rolę w komunikacji międzyetnicznej. Celem artykułu jest pokazanie obrazu Łemków w polskich mediach, a zwłaszcza w telewizji. Autor omawia, jak ...