Now showing items 1-1 of 1

    • Proza Mariana Pankowskiego jako projekt literatury innowacyjnej 

      Burnatowski, Jan (2016-06-20)
      Praca jest próbą ustalenia głównych zasad artystycznego światopoglądu Mariana Pankowskiego. W tym celu autor, jako pierwszy przeanalizował całość korespondencji pisarza z Jerzym Giedroyciem zgromadzonej w Archiwum Instytutu ...