Now showing items 1-3 of 3

  • Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie Lalki Bolesława Prusa 

   Trochimiuk, Krzysztof (2011)
   Rozprawa jest próbą analizy wybranych językowych wykładników emocji, które pojawiły się w Bolesława Prusa i jej angielskim przekładzie - The Doll. W pracy omówione zostały leksykalne i fonetyczne nośniki emotywnych komunikatów ...
  • Proza poetycka Brunona Schulza przekładach rosyjskich i ukraińskich 

   Łagowska, Aleksandra (2011)
   Praca dotyczy problematyki przekładu literackiego. Podstawą badań są opowiadania Brunona Schulza (m.in. Sanatorium Pod Klepsydrą, Wiosna, Wichura) oraz ich wersje rosyjskie i ukraińskie. W pracy zostały przedstawione ...
  • XX-wieczne polskie przekłady Molierowskiego Don Juana 

   Niziołek, Renata (2012)
   Celem mojej rozprawy doktorskiej, zatytułowanej XX-wieczne polskie przekłady Molierowskiego „Don Juana" była próba analizy czterech powstałych na przestrzeni lat 1910-1995 polskich tłumaczeń jednego najwybitniejszych dzieł ...