Now showing items 1-1 of 1

    • Efekty dydaktyczne strukturalnego nauczania i uczenia się biologii 

      Palka, Ludwina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1982)
      Analiza polskiej literatury z zakresu dydaktyki biologii wskazuje, że zajmowano się dotąd głównie metodami, środkami dydaktycznymi, organizacją pracy nauczyciela i ucznia, kontrolą i oceną osiągnięć ucznia. Małą natomiast ...