Now showing items 1-2 of 2

  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. [T. 3] 

   Szocki, Józef; Gwioździk, Jolanta; Kołosowska, Olga; Konopka, Maria; Wilk, Dorota; Kowkiel, Lilia; Maciuk, Orest; Piaskowski, Jerzy; Jaskuła, Roman; Różycki, Edward; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Sokół, Zofia; Gierszewska, Barbara; Wójcik, Ewa; Kramarz, Henryka; Mroczka, Ludwik; Kawka, Maciej; Jakubowska, Urszula; Toczek, Alfred; Bujak, Jan; Pieczonka, Marek; Woźniakowski, Krzysztof; Czubała, Henryk; Ossowski, Jerzy S. (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   Praca niniejsza stanowi pokłosie III Konferencji naukowej zorganizowanej w listopadzie 1994 roku przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie pt. „Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Gzella, Grażyna; Szocki, Józef; Jakubowska, Urszula; Kołosowska, Olha; Kaczur, Irina; Rausz, Monika; Kuberski, Leszek; Skórka, Stanisław; Kubis, Barbara; Jaskuła, Roman; Zięba, Michał; Pieczonka, Marek; Wildhardt, Teresa; Ratajczyk, Tomasz; Batorowska, Hanna; Pietrzkiewicz, Iwona; Lechowski, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Wójcik, Ewa; Toczek, Alfred; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Ossowski, Jerzy S.; Kolasa, Władysław; Chlipalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej od wielu lat prowadzone są badania nad książką, czasopismami i bibliotekami Krakowa i Lwowa w XIX і XX wieku. Ich rezultatem są liczne ...