Now showing items 1-1 of 1

    • Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno-kulturowych w Polsce 

      Kielar-Turska, Maria; Dias, Bosco; van Bon, Wim H. J.; Libert, José E.A.; Ledzińska, Maria; Wiechnik, Renata; Pustelnik, Józef; Mervielde, Ivan; Kuleta, Małgorzata; Wysocka-Pleczyk, Małgorzata; Trzęsicka, Beata; Niebrzydowski, Leon; Andersson, Egil; Lawenius, Maria; Konarska, Joanna; Rola, Jarosław; Marzec-Holka, Krystyna; Deptuła, Maria; Pilecka, Władysława; Kaiser, Jan; Kuźma, Józef; Nyczaj-Drąg, Mirosława; Słowik, Piotr; Passowicz, Piotr; Bartosz, Bogna; Keplinger, Alicja; Zymon, Anna; Rzenno, Agnieszka; Piotrowska-Breger, Krystyna; Kondracki, Krzysztof; Rudkowska, Grażyna; Kozłowski, Waldemar (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1997)
      Rozważania stanowiące treść tej książki koncentrują się wokół funkcji, jakie winna spełniać psychologia w dobie kultury przełomu, w obliczu przemian społeczno-oświatowych zachodzących aktualnie w naszym kraju. W ciągu ...