Now showing items 1-1 of 1

    • Film jako komunikat w terapii logopedycznej 

      Cieszyńska-Rożek, Jagoda; Korendo, Marta (2017)
      Powszechna dostępność urządzeń pozwalających rejestrować zdarzenia w momencie ich trwania umożliwiła wprowadzenie tej formy przekazu do praktyki terapeutycznej. W terapii neurologopedycznej film pełni rolę komunikatu ...