Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Adaptacja twórcza nauczycieli w pierwszych latach pracy zawodowej

This email address is used for sending the document.


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.