Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

 • Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo 

  Majewicz, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Pedagogika współczesna stawia sobie trzy podstawowe pytania: 1. Kim jest człowiek? 2. Kim się staje pod wpływem działania? 3. Kim ma być człowiek? Pytania te odnoszą się do trzech sfer rzeczywistości pedagogicznej, w ...
 • Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość 

  Panek, Anna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Współczesna szkoła przestaje być wyłącznie placówką nauczającą, wyposażającą uczniów w wiedzę, a staje się w coraz większym stopniu ośrodkiem wszechstronnego oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Oddziaływania, ...
 • Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 

  Mackewyj, Łeonid; Walczy, Łukasz; Borek, Piotr; Kmet', Wasyl; Popiołek, Bożena; Motylewicz, Jerzy; Wasztyl, Ryszard; Arkusza, Ołena; Sereda, Ostap; Szust, Roman; Lubowiecka, Marzena; Czornowoł, Ihor; Brynkus, Józef; Michalski, Czesław; Wendland, Anna Veronika; Karolczak, Kazimierz; Mudryj, Marian; Masiarz, Władysław; Świątek, Szczepan; Kaczaraba, Stepan; Hampel, Józef; Szwahulak, Mychajło; Syrota, Roman; Bonusiak, Włodzimierz; Makarczuk, Stepan; Kondratiuk, Konstiantyn; Hułaj, Wasyl (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  W historię Lwowa wpisali się przedstawiciele kilku nacji, by wymienić tylko Ormian, Żydów czy Niemców, ale szczególną rolę odegrało miasto w dziejach dwóch narodów: Polaków i Ukraińców. Jedni uważali je za ostoję polskości, ...
 • Polska i Czechosłowacja wobec Planu Marshalla 

  Janus, Joanna (1998)
  Celem pracy jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności odrzucenia przez Polskę i Czechosłowację planu Marshalla (1947 r.). W rozdziale pierwszym przedstawione zostały powody opracowania przez USA nowej koncepcji powojennej ...
 • W okolicach arkadii Stanisława Czycza 

  Rozmus, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Ową „arkadię" z tytułu rozumiem jako hipotetyczny obszar zlokalizowany między artystycznymi, utrwalonymi za sprawą literatury i sztuki wariantami świata a naturalnym, bardzo ludzkim przecież pragnieniem odkrycia ładu w ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.