Recent Submissions

 • Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917 

  Herma, Marek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Niniejsza monografia poświęcona jest dziejom rosyjskiej floty wojennej na Bałtyku w latach 1905-1917. Cezurę początkową stanowi bitwa pod Cuszimą (27-28 V 1905), w której rosyjska Flota Bałtycka utraciła gros swoich ...
 • Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje 

  Ilkiw-Swydnyćkyj, Mykoła; Winnyczenko, Oksana; Winnyczenko, Ołeksij; Gąsiorowski, Stefan; Fełoniuk, Andrij; Mudryj, Marian; Przeniosło, Marek; Redzik, Adam; Kaczaraba, Stepan; Kondratiuk, Kostiantyn; Petryszak, Bogdana; Kapral, Myron; Fluda-Krokos, Agnieszka; Król-Mazur, Renata; Arkusza, Ołena; Karolczak, Kazimierz; Grodziska, Karolina; Dziedzic, Stanisław; Zawistowska, Renata; Mazur, Grzegorz; Szust, Roman; Kaczmar, Wołodymyr; Bodnar, Hałyna; Kawalec, Agnieszka; Konopka, Maria; Michalska-Bracha, Lidia; Kotliński, Tomasz J.; Kargol, Tomasz; Wynnyk, Oksana; Kurek, Artur; Michalski, Czesław; Przeniosło, Małgorzata; Smirnow, Jurij; Miławicki, Marek; Pisulińska, Joanna; Baran, Zoja; Tyszkiewicz, Adrian; Röskau-Rydel, Isabel; Sroka, Łukasz Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Lwów nie przestaje urzekać pięknem swojej bogatej przeszłości, wspaniałymi zabytkami i niepowtarzalną atmosferą. Historia miasta, zarówno ta odległa, jak i najnowsza, inspiruje kolejne pokolenia badaczy. Do grona uznanych ...
 • Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej 

  Topa, Danuta; Kwatera, Anna; Szewczuk, Katarzyna; Wyżga, Olga; Rosiek, Roman; Panek, Anna; Wnęk-Gozdek, Joanna; Dubajka-Brycka, Elżbieta; Matejek, Józefa; Wyżga, Olga; Śnieżyński, Marian; Domagała-Kręcioch, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Współczesny świat podlega nieustannym zmianom i przeobrażeniom społeczno-gospodarczym, co stawia przed systemem edukacji wciąż nowe wyzwania. Skutkiem rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest m.in. ...
 • Fizjologiczne właściwości hesperydyny w modelowym układzie cukrzycy streptozotocynowej u myszy 

  Koczanowski, Bogdan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu flawanonu hesperydyny na poziom glukozy w warunkach in vivo, w tym także w warunkach modelu indukowanej cukrzycy. Przeprowadzone badania były także próbą odpowiedzi na ...
 • Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia 

  Bobrzyńska, Eleonora (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2008)
  W pracy starano się ukazać wielorakie znaczenie nauczania i uczenia się problemowego biologii człowieka i zachowania zdrowia. Realizując temat pracy zbadano, w jakim stopniu nauczyciele biologii i przyrody wykorzystują ...
 • Elżbieta Drużbacka : konteksty wyrazowe 

  Rittel, Teodozja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
 • Logika Henryka Struvego : u progu nowego paradygmatu 

  Trzcieniecka-Schneider, Irena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Henryk Struve, filozof polski żyjący na przełomie XIX i XX wieku, nie jest obecnie postacią powszechnie znaną. Nie inaczej było w okresie międzywojennym – mimo że powoływano się na niego często i, na ogół, z szacunkiem, ...
 • Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne 

  Domagała-Kręcioch, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Problematyką zarówno niepowodzeń szkolnych, jak i niedostosowania społecznego zajmowało się wielu pedagogów i psychologów. Dużo uwagi poświęcono każdemu z tych zagadnień oddzielnie, natomiast w dostępnej i znanej mi ...
 • Polityk Hotelu Lambert generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878) 

  Chudzio, Hubert (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Niniejsza praca poświęcona jest działalności politycznej i wojskowej generała Ludwika Bystrzonowskiego. Przedstawiona jest w układzie chronologiczno-rzeczowym i podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazane ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9, cz. 2 

  Gzella, Grażyna; Jakubek, Mariusz; Янишин, Богдан; Bujak, Jan; Toczek, Alfred; Bieś, Andrzej Paweł; Nowakowski, Ryszard; Klima, Jadwiga; Tadeusiewicz, Hanna; Sokół, Zofia; Wańka, Danuta; Jazownik, Maria; Kamisińska, Dorota; Fluda-Krokos, Agnieszka; Przeniosło, Małgorzata; Mól, Katarzyna; Rausz, Monika; Walczak, Krzysztof; Przeniosło, Marek; Jarowiecki, Jerzy; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Czarnik, Oskar Stanisław; Samotyj, Renata; Miławicki, Marek; Kaleta, Andrzej; Тельвак, Вiтaлiй; Педич, Василь; Zapalec, Anna; Fogelzang-Adler, Ewa; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Kwiecień, Sabina; Matras, Wanda; Przybysz-Stawska, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Niniejszy dziewiąty tom z cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku jest pokłosiem IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej ...
 • Elżbieta Drużbacka : język i tekst : studium lingwistyczne 

  Rittel, Teodozja (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
  Elżbieta Drużbacka, której twórczość przypada na pierwszą połowę XVIII wieku (ur. ok. 1695 r., zm. 14 marca 1765 r. w Tarnowie), a o której współcześni mówili „Sapho polska”, „Muza sarmacka”, „Celebrissima Poloniae ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 8 

  Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Koredczuk, Bożena; Konopka, Maria; Gruca, Anna; Sowiński, Janusz; Szornel-Dąbrowska, Barbara; Колосовська, Ольга; Konarska-Pabiniak, Barbara; Dymmel, Anna; Gomoliszek, Joanna; Sanojca, Karol; Stinia, Maria; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Znajomski, Artur; Pękalska, Marta; Rausz, Monika; Lechowski, Piotr; Pieczonka, Marek; Tłuczek, Ewa; Wójcik, Ewa; Strzebońska, Anna; Maresz, Barbara; Sikora, Anna Elżbieta; Lorens, Beata; Dzieniakowska, Jolanta; Kulka, Bronisława; Jakubek, Mariusz; Gzella, Grażyna; Sokół, Zofia; Kurek, Artur; Kaleta, Andrzej; Przeniosło, Małgorzata; Toczek, Alfred; Szafraniec, Bogna; Białokur, Marek; Kuzicki, Jerzy; Trojanowski, Piotr; Michalski, Czesław; Seniów, Jerzy; Педич, Василь; Matras, Wanda; Тельвак, Вiтaлiй; Przeniosło, Marek; Dziki, Sylwester; Ratajczak, Tomasz; Zięba, Michał; Kużmina, Dariusz; Jazowska-Gumulska, Maria; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  Konferencje Kraków-Lwów: książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX w. (najpierw ogólnopolskie, ostatnio już międzynarodowe) organizowane są cyklicznie co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstw ...
 • Ideowe źródła i tożsamość geografii 

  Wilczyński, Witold (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  Podstawowym założeniem prezentowanej pracy jest przekonanie, że uznanie geografii za dziedzinę przestarzałą jest przedwczesne i wynika z niezrozumienia prawdziwego sensu jej istnienia. Aby to wykazać, dokonana została ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 

  Kuźmina, Dariusz; Pietrzkiewicz, Iwona; Cieślak, Stanisław; Gwioździk, Jolanta; Lorens, Beata; Aleksiewicz, Anna; Sowiński, Janusz; Konopka, Maria; Kotłobułatowa, Irina; Wójcik, Ewa; Jaskuła, Roman; Rausz, Monika; Kaleta, Petr; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Batorowska, Hanna; Oberbek, Jan; Stinia, Maria; Błażejewska, Joanna; Białokur, Marek; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Kramarz, Henryka; Pękalska, Marta; Kubis, Barbara; Lechowski, Piotr; Głowacki, Albin; Woźniakowski, Krzysztof; Światek, Lilianna; Rzadkowolska, Magdalena; Pieczonka, Marek; Gzella, Grażyna; Kuzicki, Jerzy; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa B.; Michalski, Czesław; Toczek, Alfred; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Sanojca, Karol; Góra, Barbara; Jazowska-Gumulska, Maria; Ergetowski, Ryszard; Grześkowiak, Joanna; Lachendro, Jacek; Seniów, Jerzy; Trudzik, Artur; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Degen, Dorota; Gomoliszek, Joanna; Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Niniejszy siódmy z kolei tom przynosi różnorodny, bogaty dorobek z ostatniej konferencji Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, która odbyła się w dniach 19 i 20 listopada 2003 r. Pomieszczono w ...
 • Tendencje rozwojowe komunikacji autobusowej w Polsce : studium geograficznoekonomiczne 

  Kozanecka, Maria (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1980)
  W pracy przyjęto generalne założenia, że komunikacja autobusowa jest układem otwartym. Zatem dynamiczne przeobrażenia gospodarcze, demograficzne i socjologiczne zachodzące w kraju winny znaleźć wyraz w stanie sieci oraz ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 2 

  Jarowiecki, Jerzy; Gzella, Grażyna; Kramarz, Henryka; Zięba, Michał; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa; Białokur, Marek; Toczek, Alfred; Seniów, Jerzy; Ciwkacz, Olga; Góra, Barbara; Wrona, Grażyna; Konarska-Pabiniak, Barbara; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Michalski, Czesław; Patelski, Mariusz; Lachendro, Jacek; Trudzik, Artur; Głowacki, Albin; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 1 

  Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Jaskuła, Roman; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Kuzicki, Jerzy; Nowacki, Roman; Wójcik, Ewa; Pieczonka, Marek; Ossowski, Jerzy S.; Woźniakowski, Krzysztof; Studnicka-Gizbert, Maria; Szocki, Józef; Kołosowska, Olga; Wałek, Bożena; Gwioździk, Jolanta; Pietrzkiewicz, Iwona; Marszalska, Jolanta M.; Dziki, Sylwester; Górecka, Ewa; Fitowa, Alina; Adamczyk, Kazimierz; Światek, Lilianna; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

  Żmijewska, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Podjęta przeze mnie problematyka znajduje swoje odniesienia w dwu nurtach badań teorii i praktyki edukacyjnej dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej. Wątek pierwszy stanowią rozważania dotyczące procesu oceniania osiągnięć ...
 • Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych 

  Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1995)
  Współczesne tendencje kształcenia i wychowania niesłyszących idą w kierunku systemu integracyjnego, który ma włączyć dzieci głuche do zwykłych szkół i placówek oświatowych, celem umożliwienia nauki w gronie słyszących ...
 • Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku : z badań nad dziejami Krakowa 

  Karolczak, Kazimierz (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1987)

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.