Recent Submissions

 • Z teorii i praktyki edukacji dziecka : inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej 

  Nowak, Zbigniew; Gąsiorek, Krystyna; Machowska, Jolanta; Baran, Zbigniew; Vaškevič-Buś, Jovita; Zadęcka-Cekiera, Anna; Nawolska, Barbara; Paśko, Ingrid; Żebrowska, Teresa; Zięba, Aneta; Żądło, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  Celem przewodnim autorów tekstów zamieszczonych w tym tomie jest zwrócenie uwagi na różne wymiary edukacji elementarnej. Do jej zadań zaliczyć należy wspomaganie rozwoju intelektualnego i samodzielnego myślenia dziecka, ...
 • Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego : problemy poetyki 

  Roszczynialska, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Twórczość Andrzeja Sapkowskiego dopiero czeka na swojego monografistę. Sytuacja ta jest dla badacza, z jednej strony komfortowa, z drugiej - staje się źródłem kłopotów. Kusi bowiem możliwością swobodnego wyboru obszarów ...
 • Żydzi w Krakowie : studium o elicie miasta 1850-1918 

  Sroka, Łukasz Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
 • Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym 

  Łazarska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy rozważań na temat celów edukacji polonistycznej prowadzonych na podstawie literatury przedmiotu od lat 20. ubiegłego stulecia do współczesności. Znajdują się ...
 • Co dzieci wiedzą o emocjach 

  Górecka-Mostowicz, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Koncepcja rozwoju poznawczej reprezentacji emocji przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem moich długoletnich poszukiwań badawczych, teoretycznych i empirycznych. Przedmiotem dociekań i analiz uczyniłam problematykę ...
 • Zagadnienia kultury masowej we Francji 

  Łakomy, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1997)
  Kultura masowa, fenomen ogólnoświatowy czasów współczesnych, w każdym kraju uwarunkowana jest tradycją i polityką kulturalną państwa. Znaczenie kultury francuskiej warte jest podkreślenia, gdyż Polskę i Francję łączą ...
 • Galicyjskie dylematy : zbiór rozpraw 

  Hampel, Józef; Śliwa, Michał; Karolczak, Kazimierz; Zawistowski, Jerzy; Wic, Władysław; Kramarz, Henryka; Budrewicz, Tadeusz; Kudła, Adam (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1994)
  Ostatnią pracą naukową sędziwego prof. Mariana Tyrowicza, znakomitego badacza historii XIX wieku, był szczegółowy konspekt Dziejów Galicji, które planował napisać wraz z gronem współpracowników. Niestety, już nie zdążył, ...
 • Problemy laboratoryjnego nauczania biologii w szkole ogólnokształcącej 

  Stawiński, Wiesław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1978)
  Historia nowoczesnego laboratoryjnego nauczania biologii w Polsce datuje się od kilkudziesięciu lat. Nadal jednak daleko do pełnego i powszechnego stosowania jego założeń w naszych szkołach ogólnokształcących. Pogłębiają ...
 • Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim 

  Jasionowicz, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Praca jest próbą rozpatrzenia poetyckich świadectw pustki pod względem przedmiotowym i podmiotowym oraz ukazania ścisłych powiązań pomiędzy tymi - przenikającymi się - płaszczyznami. Najwłaściwszym sposobem uchwycenia ...
 • Trace elements and heavy metals in animals and humans : selected aspects of their content and distribution 

  Stawarz, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  This monograph is based on the results of research conducted in the 1998-2008; some data were partly presented in original articles published in scientific journals, conference proceedings and abstracts. The present ...
 • Studies on communication and coping with stress 

  Kliś, Maria; Kossewska, Joanna; Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  The book, in two parts, presents a collection of studies end theoretical analyses related to the phenomena of communication and coping with stress. The first part presents the research into basic skills necessary for ...
 • Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku 

  Kowkiel, Lilia (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Niniejsza rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy przedstawia warstwy społeczne Grodzieńszczyzny, zainteresowanie książką w obrębie każdej z nich oraz tradycje związane z gromadzeniem bibliotek prywatnych. Rozdział ...
 • Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

  Czelakowska, Danuta J. (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Przedmiotem niniejszej rozprawy będzie stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez stosowanie aktywizujących metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym: metody synektycznej W.J.J. ...
 • Książki i rewolucja : ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego biblioteka 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004)
 • Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich 

  Jordan, Maria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
 • Teoretyczna i eksperymentalna analiza edukacji ekologicznej młodzieży 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Projektowanie procesu edukacji ekologicznej powinno być oparte na dokładnej analizie treści nauczania, zastosowaniu aktywizujących metod i technik kształcenia, a także użytych środków dydaktycznych, umiejętności aktywizacji ...
 • Kiriwina : język Wysp Trobrianda 

  Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Pomysł opracowania podręcznej gramatyki języka kiriwińskiego zrodził się w trakcie pracy nad słownikiem kiriwińsko-polskim i polsko-kiriwińskim (Szczerbowski 2000). W pierwotnym zamierzeniu miał to być kilkunastostroni ...
 • Tadeusz Rutowski : portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego 

  Kramarz, Henryka (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
  Tadeusz Rutowski należał do demokratów galicyjskich zwanych bezprzymiotnikowymi. Podobnie jak oni postulował liberalizm polityczny i organicznikowski program działań społeczno-gospodarczych, był orędownikiem swoistego, ...
 • Sukcesy i gorycze : o „historiach życia” polityków polskiej opozycji antykomunistycznej 

  Lubas-Bartoszyńska, Regina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
 • Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka 

  Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
  W rozdziale pierwszym wyjaśniono znaczenie pojęcia właściwości rozwojowych dziecka, zaproponowano program korzystny dla jego rozwoju, omówiono relacje między systemami wychowania w domu i w szkole, podkreślono ważność ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.