Recent Submissions

 • Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. : studium historyczno-prosopograficzne 

  Wilczyński, Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
 • Uważne czytanie : w kręgu liryki XX wieku 

  Baluch, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  Przedstawione tu taktyki dociekliwego czytania (close reading) mieszczą się w porządku sztuki interpretacji, która w koncepcji Janusza Sławińskiego obejmuje drugą fazę procesu interpretacji. Wskazane pole działania należy ...
 • Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie : (XVI - pierwsza połowa XVII wieku) 

  Leśniak, Franciszek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 1999)
  Powołane do miejskości przez króla Kazimierza Wielkiego na gruncie prawa magdeburskiego Krosno zostało usytuowane dogodnie z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego — nad górnym Wisłokiem, na przedpolu ...
 • Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywistycznym 

  Nodzyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
 • Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej 

  Kastory, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Europa Środkowa w sensie politycznym nie jest pojęciem oczywistym. Nie posiada granic naturalnych, nie stanowi jedności w sensie etnicznym, jest zróżnicowana kulturowo i cywilizacyjnie. Zamieszkujące tu narody dzieliły ...
 • Procesy antyoksydacyjne w kulturach beztlenowych bakterii desulfurykacyjnych 

  Pawłowska-Ćwięk, Lucyna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
 • Warunki hydrogeologiczne województwa tarnowskiego 

  Lach, Jan; Michalik, Andrzej; Pulit, Franciszek (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1981)
  Utworzone w roku 1975 województwo tarnowskie o powierzchni 4151 km2 przystąpiło niebawem do rozwiązywania nabrzmiałych od lat problemów gospodarki wodnej. Zaniedbania dotyczyły głównie melioracji, czystości wód ...
 • Przedstawienia kultowo-religijne na monetach Aleksandrii egipskiej I-III w. n.e. 

  Skowronek, Stefan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1978)
  Niniejsza rozprawa dotyczy problematyki kultowo-religijnej świata egipsko-greckiego wtopionego w organizm rzymskiego imperium. Jest kontynuacją dotychczasowych studiów autora nad ideologiczną wymową monety aleksandryjskiej, ...
 • Fraza muzyczna a fraza tekstowa : prozodia w przekładzie arii operowych 

  Sierosławska, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Książka ta powstała z potrzeby wypełnienia luki, jaka istniała do tej pory w badaniach utworów wokalnych pod kątem translatologicznym. Problematyka związków muzyki ze słowem na potrzeby translatologii nie została jeszcze ...
 • Chłopi polscy w podręcznikach historii 1945-1980 

  Nowarski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy zmian położenia chłopów na przestrzeni tysiącletniej historii Polski. Ukazuję w nim wieloaspektowe mechanizmy przeobrażeń ich sytuacji materialno-prawnej w ...
 • Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura 

  Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004)
 • Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji 

  Górz, Bronisław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Zamieszczone w tej pracy materiały i analizy informują o zmianach ludnościowych i ekonomicznych na Podhalu w ostatniej dekadzie XX wieku, a więc w okresie wprowadzania nowego systemu polityczno-ustrojowego, opartego na ...
 • W kręgu poezji religijnej dla dzieci 

  Baran, Zbigniew (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
  Niniejsza monografia została poświęcona wiedzy dotyczącej polskiej poezji dla dzieci o tematyce religijnej. Zasadniczym celem podjętych badań i analiz literaturoznawczych było pogłębienie dotychczasowej refleksji nad ...
 • Rok 1848 : Wiosna Ludów w Galicji : zbiór studiów 

  Śliwa, Michał; Szmyd, Jan; Wic, Władysław; Karolczak, Kazimierz; Stolarczyk, Marian; Typiй, Oлeг; Fras, Zbigniew; Makaрчуk, Cтeпaн; Czubiński, Antoni; Nowiński, Franciszek; Obtułowicz, Barbara; Kasznik-Christian, Aleksandra; Chudzio, Hubert; Maciuk, Orest; Myдpий, Mар’ян; Kruczkowski, Tadeusz; Ślufińska, Monika; Lim, Jie-Hyun (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 1999)
  Wiosna Ludów była wydarzeniem szczególnym w dziejach Europy. W latach 1848-1849 ruchy rewolucyjne ogarnęły większość kontynentu europejskiego. W poszczególnych krajach różne były cele rewolucji. Dla Francji, Belgii, Holandii ...
 • W stulecie polskiego ruchu robotniczego : studia i rozprawy 

  Buszko, Józef; Karolczak, Kazimierz; Wic, Władysław; Śliwa, Michał; Gołębiowski, Jerzy; Jaeschke, Andrzej; Szmyd, Jan; Hampel, Józef; Zawistowski, Jerzy; Günther, Antoni; Łaptos, Józef; Fortuna, Marian; Chrobaczyński, Jacek; Paciorek, Anna; Ślęzak, Tadeusz (Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1982)
 • Wychowanie przez pracę w ochotniczych hufcach pracy 

  Szyszko-Bohusz, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1973)
 • Moje dziecko uczy się języka obcego : najczęściej zadawane pytania 

  Rokita-Jaśkow, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Obecnie nauczanie języków obcych dzieci jest bardzo powszechnym zjawiskiem, a posyłanie ich na zajęcia językowe od przedszkola, a nawet żłobka staje się niemal modą. Ponadto rozmaite instytucje prywatne (szkoły językowe, ...
 • Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej : problemy, badania, rozwiązania praktyczne 

  Pawlak, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Umiejętność współdziałania i pracy w zespole jest kompetencją wysoko cenioną w wielu dziedzinach naszego życia. Dotyczy to zarówno sfer wielkiego biznesu, jak i małej przedsiębiorczości, medycyny, ale także edukacji. Na ...
 • Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych 

  Lubińska-Bogacka, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  „Dla pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. Winno ono, jeśli jest to możliwe, wzrastać pod opieką i odpowiedzialnością swoich rodziców, a w każdym razie w atmosferze uczucia ...
 • Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe 

  Rogoż, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Prasa dla dzieci i młodzieży od wielu lat znajduje się w kręgu zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin, a zwłaszcza historyków literatury, językoznawców, pedagogów, socjologów, bibliologów i prasoznawców. Niestety, ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.