Recent Submissions

 • Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa 

  Solewski, Rafał (2015)
  Artykuł wprowadza w problematykę tożsamości osobowej podkreślając szczególnie rolę poszukiwania początku i punktu odniesienia. Analizy prac artystek działających na przełomie XX i XXI wieku (Louise Bourgeois, Kary Walker, ...
 • Obrazy rozklejam, obrazy rozdaję 

  Jargusz, Piotr (2019)
  Obrazy rozklejam. Obrazy rozdaję… są prywatną refleksją malarza realizującego projekty artystyczne w przestrzeni społecznej. Autor obrazów rozklejanych na ulicznych słupach ogłoszeniowych pisze o unikalnej sytuacji, jaką ...
 • Widzenie jest światłem, czyli malarska kosmogonia Piotra Jargusza 

  Stankiewicz, Sebastian (2019)
  Wielowymiarowość malarstwa i postawy artystycznej Piotra Jargusza wymykają się współczesnym historyczno-artystycznym systematyzacjom, w ramach których próbuje się dokonać ich opisu. Można w tym przypadku wprawdzie wskazywać ...
 • Obrazy Uliczne 

  Plińska, Weronika (2019)
  „Zawładnąłem wszystkimi krajobrazami, jakie tylko są możliwe…” (A. Rimbaud). Fenomen Obrazów ulicznych Piotra Jargusza w świetle sporów o obrazy w polskiej kulturze wizualnej po 1989 roku. Artykuł jest raportem z badań ...
 • Piotr Jargusz... 

  Batorski, Marek (2019)
  Esej o malarstwie Piotra Jargusza. Przedstawiony tekst uwzględnia specyficzny — (minimalistyczny) ascetyczny charakter prac malarskich Piotra Jargusza, ewolucję twórczości na przestrzeni lat wynikającą ze zmian warsztatowych, ...
 • Artystyczny pamiętnik Piotra Jargusza 

  Agatowska, Agata (2019)
  Tekst Artystyczny pamiętnik Piotra Jargusza powstał po wizycie w pracowni prof. Piotra Jargusza oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów o sztuce. Stanowi zwięzłą refleksję na temat procesu twórczego artysty oraz tego, ...
 • Imć Pana Piotra Jargusza - Wędrowca - przypadki własną ręką zmalowane 

  Sobolewski, Stanisław (2019)
  Oryginalność Piotra Jargusza, „artysty w drodze”, jak sam siebie trafnie określa, wynika przede wszystkim z niezwyczajnej autentyczności jego prac. Niosą one prawdziwy wizerunek natury Artysty — natury wędrowca, poszukiwacza, ...
 • Biegnący przez ulice 

  Orzech, Lucjan (2019)
  Rozrzutność w dzieleniu się obrazami jest nieodłączną cechą Piotra Jargusza. Istotą charakteru jego osobowości twórczej jest dzielenie się malarstwem, jak chlebem. To malarz, który zakłada, że każdy człowiek jest głodny ...
 • Żywioł i ślad w sztuce Piotra Jargusza 

  Solewski, Rafał (2019)
  Tekst wskazuje na wielość obszarów artystycznego działania Piotra Jargusza i nazywa je żywiołami. Podkreśla, że nie są to tradycyjne cztery żywioły, ale że ich liczba jest niezliczona. Autor koncentruje się na wybranych ...
 • Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej 

  Jeżowski, Krzysztof; Wójtowicz, Piotr; Solewski, Rafał; Pałach, Beata; Bujnowski, Jan; Nowakowska, Agnieszka; Brincken, Adam; Łątka, Joanna; Orzech, Lucjan; Sobolewski, Stanisław; Niespodziewana-Rados, Małgorzata; Agatowska, Agata; Achremowicz, Hanna; Kamińska-Sztark, Kamila; Bartkevičius, Ričardas; Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Batorski, Marek; Knycz, Natalia; Plińska, Weronika; Stankiewicz, Sebastian; Jargusz, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
 • Czerń wspomnień 

  Kolarz, Marzena (2020-02-28)
  Dysertacja doktorska jest ściśle związana z cyklem prac (fotografia i obiekty), który nosi tytuł Czerń wspomnień. Zarówno prace jak i dysertacja są moją osobistą wypowiedzią. Pierwsze rozdziały (rozdziały 1-3.1) określają ...
 • Niedokończone arcydzieło. Warsztat artysty 

  Poduszyńska, Anna (2020-02-28)
  Moje poszukiwania artystyczne koncentrują się wokół problematyki procesu twórczego. Za pośrednictwem różnych mediów: malarstwa, rzeźby, rysunku oraz fotografii zrealizowałam komplementarne względem siebie cykle prac. ...
 • Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety 

  Pandyra, Piotr (2020-01-31)
  Rozprawa doktorska pod tytułem Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety złożona z dwóch części, na styku starego i nowego, jest autorską interpretacją aktów Tamary Łempickiej z lat dwudziestych i trzydziestych ...
 • Pułapka 

  Stolarska-Gaik, Monika (2020-01-31)
  Praca doktorska pt. „Pułapka” to projekt multimedialny, na który składa się: instalacja mobilna, cykl fotografii otworkowych, słuchowisko oraz film. Został ona zrealizowany w mojej rodzinnej wsi Zaborów na Podkarpaciu. ...
 • Zawieszony obraz, odwrócona litera 

  Bratko, Michał (2019-11-22)
  Praca doktorska Zawieszony obraz, odwrócona litera to zbiór obiektów, kolaży i grafik, które odwołują się do roli tekstu, znaku w sztukach wizualnych, badając takie tematy jak odwracanie znaczenia, budowanie komunikatu ...
 • Zapomniana baśń - prawdziwa baśń 

  Żmijowska, Magdalena (2019-09-27)
  Praca doktorska skupia się wokół samoidentyfikacji oraz szukania swojego JA za pomocą baśni znanych z dzieciństwa. Dzieło artystyczne jest artystyczną opowieścią w obrębie ilustracji - instalacji, gdzie schematyczne sceny ...
 • "Pamięć wody" 

  Twardowska, Aleksandra Katarzyna (2019-06-28)
  Rozprawa doktorska pod tytułem „Pamięć wody" szczegółowo opisuje genezę powstawania artystycznej pracy doktorskiej oraz jej założenia. Dotyczy badań nad współzależnością wody i innych żywiołów. Opisuje zagadnienia symetrii ...
 • HORYZONT Dysonans poznawczy między obiektem a jego wizerunkiem 

  Głazik, Krescenty Grzegorz Maria (2019-05-24)
  Horyzont to linia dzieląca niebo i ziemię, granica tego, co możemy dostrzec. Horyzont określa też granice znaczeń otaczających nas obiektów. „Horizon 202" to nazwa aparatu, którym wykonane zostały fotografie będące bazą ...
 • Biały dzień całą noc 

  Lazar, Magdalena (2019-05-24)
  Praca doktorska pod tytułem Biały dzień całą noc ma na celu zbadanie, czy praktyki artystyczne mogą wpływać na zmianę sposobu myślenia o przyszłości, a także określenie jakimi metodami możemy przechwycić uwagę widza. ...
 • Droga prowadzi przez szafę 

  Kopytko, Natalia (2019-02-22)
  W mojej pracy doktorskiej koncentruję się na ruchu jako zmianie rozumianej w szerokim kontekście zarówno fizycznym, jak i psychologicznym oraz socjologicznym. Refleksje, które opisuję, często wynikają bezpośrednio z moich ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.