Recent Submissions

 • Film jako produkt marketingowy − studium dwóch przypadków 

  Wywioł, Anna (2017)
  Popularną tendencją, jaką można zaobserwować w marketingu filmowym od 1997 r., jest aktywizowanie widzów i nobilitowanie ich do rangi kreatorów, mających realny wpływ na fabułę bądź osób „wtajemniczonych” – wiedzących ...
 • Obrazy konkursowe 

  Smyła, Monika (2020-10-30)
 • Obraz – tąpnięcia i rozwarstwienia w strukturze malarskiej 

  Wywiórski, Sebastian (2013)
  Both the painting series and its complementary text are a divagation on the condition of the contemporary human. They are an attempt of answering whether we are able to find our place in the world, formulate thoughts and ...
 • 52 LAZY WEEKS – koncepcje paraarchitektoniczne 

  Mucha, Bartosz (2013)
  Bartosz Mucha is a designer. The article 52 LAZY WEEKS – paraarchitectonic conceptual designs is a description of the artistic work that he carried out in the years 2010 and 2011. Undertaking a year-long action aimed at ...
 • Światło jako medium w sztuce 

  Panasiewicz, Alicja (2013)
  Both this article and my work deal with the reception of light filtered by the perception of the human eye, processes associated with seeing and perceiving which can be used as the subject of art. Light and sound are ...
 • Some words about cultural identity and visual communication 

  Nęcka, Monika (2013)
  Wszystko w kulturze związane jest z zachowaniami społecznymi i komunikacją jako platformą przekazywania myśli i zachowań. Kluczem do międzykulturowego porozumienia jest wiedza o potencjalnych problemach i sposobach ich ...
 • Pracownie intermedialne i interdyscyplinarne w teorii i praktyce akademickiej. Wydział Sztuki UP w Krakowie 

  Stano, Bernadeta (2013)
  The article is an analysis of selected aspects of the didactic process at the Faculty of Arts at the Pedagogical University of Krakow in view of the practices of other art universities. It pays special attention to the ...
 • Nowe media, poetyka, tożsamość i metafizyka. Wspomnienie badawcze 

  Solewski, Rafał (2013)
  The article is an attempt of defining new media and analyzing video installations by Joan Jonas, Eija-Liisa Ahtila, Emmanuelle Antille, Jana Sterbak, Su-Mei Tse, Steina and Woody Vasulka, Bill Viola and Robert Cahen in ...
 • Kilka uwag o intermediach w kontekście teorii Dicka Higginsa 

  Moszkowicz, Mirosława (2013)
  The article discusses “intermedia” – a concept that was introduced in 1960s by an American artist and theoretician Dick Higgins. The term covered hybrid phenomena in art such as sound sculpture, visual poetry, or a ...
 • Metarysunek 

  Cader, Halina (2008)
  The article considers the original project of five drawing classes with the comments on these classes. The project was realised by a group of students in the third year who specialise in Art Education, supervised by the ...
 • Grafika komputerowa – technika analogowa czy nowe medium? 

  Panasiewicz, Adam (2008)
  The text elaborates on the problem of the independence of analog and digital graphic art in the context of the traditions of printing techniques, but also in the confrontation with the development of graphic techniques ...
 • Nowe media – nowa sztuka 

  Sajduk, Marek (2008)
  The way of looking, seeing will never be the same as they were before photography was discovered. A similar revolution with our way of thinking may happen: that would be because of the hypertextual structure of the content ...
 • Technologia w kreacji artystycznej w odniesieniu do litografii 

  Zaborski, Jacek (2008)
  Lithography was a revolutionary invention. The complexity of processes and the simplicity of phenomena, as well as multiformity and naturalness of lithography has fascinated many artists. However, the specificity of ...
 • Literacka poetyka i jej filozoficzna funkcja w sztuce współczesnej na przykładzie konceptualnych projektów Ona Kawary i Romana Opałki 

  Solewski, Rafał (2008)
  The text refers to the conceptual tradition of concentrating on the intellectual transmission of a work of art looking at Joseph Kosuth’s actions as an example it points out how the manifestation of resistance to the ...
 • Przestrzeń jako środek wyrazu w rzeźbie XX wieku 

  Jeleńska-Papp, Janina (2008)
  Until the end of the 19th century, sculpture was based around the classical compositional assumptions of Greek sculpture such as: harmony, symmetry, rhythm, as well as the rules of the organic construction of a human ...
 • Symbolika w dziele rzeźbiarskim 

  Olkuska, Małgorzata (2008)
  Reflections on symbolism in sculpture concentrate on the essence of the sculptor’s symbolism of transmission of the universal, individual and personal essence. Reflections are expressed in a cross-sectional form through ...
 • Rozczytywanie form 

  Smoleń, Justyna (2020-10-02)
  Praca doktorska Rozczytywanie form dzieli się na dwie części – pracę artystyczną, na którą składają się obrazy malarskie i obiekty, oraz część tekstową, będącą refleksją teoretyczną wynikającą z przeprowadzonych badań ...
 • Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa 

  Solewski, Rafał (2015)
  Artykuł wprowadza w problematykę tożsamości osobowej podkreślając szczególnie rolę poszukiwania początku i punktu odniesienia. Analizy prac artystek działających na przełomie XX i XXI wieku (Louise Bourgeois, Kary Walker, ...
 • Obrazy rozklejam, obrazy rozdaję 

  Jargusz, Piotr (2019)
  Obrazy rozklejam. Obrazy rozdaję… są prywatną refleksją malarza realizującego projekty artystyczne w przestrzeni społecznej. Autor obrazów rozklejanych na ulicznych słupach ogłoszeniowych pisze o unikalnej sytuacji, jaką ...
 • Widzenie jest światłem, czyli malarska kosmogonia Piotra Jargusza 

  Stankiewicz, Sebastian (2019)
  Wielowymiarowość malarstwa i postawy artystycznej Piotra Jargusza wymykają się współczesnym historyczno-artystycznym systematyzacjom, w ramach których próbuje się dokonać ich opisu. Można w tym przypadku wprawdzie wskazywać ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.