Now showing items 1-1 of 1

    • Hrabstwo Tarnowskie w XVII i XVIII wieku 

      Niedojadło, Andrzej (2004)
      Celem pracy było pokazanie procesów osadniczych, rozwoju stagnacji i kryzysu gospodarki dworskiej i chłopskiej oraz położenia chłopów w dobrach w XVII-XVIIIw, na tle innych majątków w Rzeczypospolitej. Rozdział I: ...