Now showing items 1-1 of 1

    • Słownictwo handlowe doby staro- i średniopolskiej 

      Młynarczyk, Ewa (2000)
      W pracy został przedstawiony stan polskiej leksyki handlowej w dobie staro- i średniopolskiej. Ekscerpcji materiału dokonano z tekstów praw miejskich, lustracji i inwentarzy dóbr królewskich, niektórych ustaw prawnych oraz ...