Now showing items 1-1 of 1

    • Rozdzielność działań rosnących 

      Rak, Ewa (2009)
      Rozprawa poświęcona jest poszukiwaniu rozwiązań równań i nierówności funkcyjnych związanych z rozdzielnością działań określonych na przedziale jednostkowym. Głównym celem jest charakteryzacja par działań rosnących z ...