Show simple item record

dc.contributor.authorAlvarez-Mora, Raúlpl_PL
dc.contributor.authorCetzal-Ix, Williampl_PL
dc.contributor.authorBasu, Saikat Kumarpl_PL
dc.contributor.authorNoguera-Savelli, Elianapl_PL
dc.contributor.authorGonzález-Valdivia, Noel A.pl_PL
dc.contributor.authorMartínez-Puc, Jesús F.pl_PL
dc.contributor.authorZandi, Peimanpl_PL
dc.contributor.authorMożdżeń, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2021-02-07T09:28:30Z
dc.date.available2021-02-07T09:28:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 208, Studia Naturae 1 (2016), s. 7-23pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10369
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractThe orchid flora of Puebla State represents 16% of the total species present in Mexico demonstrating rich biodiversity. However, several municipalities in the north-east of Puebla area are located within a conservation priority area for its tropical montane cloud forest and tropical rain forest due to decision of the Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad of Mexico. We have recorded 93 species from Cuetzalan del Progreso with 25 new records of the flora of the state. These new additions thereby currently increase the orchid flora of Puebla to 197 species. Of these, six species are classified as threatened, three as subject to special protection by the NOM-059-SEMARNAT-2010 and one classified as least concern by the International Union for the Conservation of Nature. Moreover, we recorded 37 species illegally traded in “tianguis” (informal markets) of Cuetzalan del Progreso. The orchid diversity in the fragmented forests can be harnessed in establishing a model for the sustainable management and to promote conservation action of species at some level of threat and in the restoration of areas with fragmented forests. Unfortunately, the orchid diversity has been seriously endangered by several anthropogenic factors. We have also recorded significant anthropogenic threats in this municipality for the long-term existence of the local orchid members and species with potential for commercial production. A viable approach will be to allow the introduction of in vitro germination program and organic production of orchids by local and fringe communities; this will reduce inhabitants’ dependence on the scarce forest resources, lessen illegal harvesting and trafficking of wild orchids, and at the same time provide economic development for the local communities.en_EN
dc.description.abstractFlora storczyków stanu Puebla charakteryzuje się dużą różnorodnością i stanowi 16% ogólnej liczby gatunków występujących w Meksyku. Kilka gmin w północno-wschodniej części Puebla, położonych w obrębie górskiego tropikalnego lasu mglistego i lasów tropikalnych deszczowych, jest szczególnie chronionych przez Krajowa Komisje ds. Wiedzy i Użytkowania Różnorodności Biologicznej Meksyku. W Cuetzalan del Progreso odnotowano 93 gatunki storczyków, wśród których 25 było nowych dla flory tego stanu. Powiększyło to liczebność flory storczykowej Puebla do 197 gatunków. Spośród nich, 6 gatunków zaliczono do zagrożonych, 3 do podlegających szczególnej ochronie przez NOM-059-SEMARNAT-2010 oraz 1 sklasyfikowano jako gatunek najmniejszej troski wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Ponadto odnotowano 37 gatunków w nielegalnym handlu „tianguis” (na nieformalnym rynku) w Cuetzalan del Progreso. Różnorodność storczyków we fragmentarycznych lasach można wykorzystać w tworzeniu modelu zrównoważonego zarządzania i promocji działań ochronnych gatunków na tym samym poziomie zagrożenia oraz w odtwarzaniu tych obszarów. Niestety, różnorodność storczyków jest poważnie zagrożona przez kilka czynników antropogenicznych. W badanych gminach stwierdzono istotne zagrożenia antropogeniczne dla długoterminowej lokalnej egzystencji przedstawicieli storczykowatych oraz gatunków z potencjałem dla produkcji komercyjnej. Stosownym rozwiązaniem będzie możliwość wprowadzenia programu in vitro do kiełkowania i produkcji ekologicznej storczyków przez lokalne społeczności, co przyczyni się do poprawy miejscowej gospodarki, zmniejszenia jej zależności od ograniczonych zasobów leśnych oraz nielegalnego pozyskiwania i handlu dzikimi storczykami.pl_PL
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectanthropogenic factorsen_EN
dc.subjectbiodiversityen_EN
dc.subjectconservationen_EN
dc.subjectCuetzalan del Progresoen_EN
dc.subjectMexicoen_EN
dc.subjectorchidsen_EN
dc.subjectczynniki antropogenicznepl_PL
dc.subjectbioróżnorodnośćpl_PL
dc.subjectochronapl_PL
dc.subjectCuetzalan del Progresopl_PL
dc.subjectMeksykpl_PL
dc.subjectstorczykipl_PL
dc.titleOrchid diversity at Cuetzalan del Progreso, Puebla, Mexico – anthropogenic threats and potential for organic production for conservation purposesen_EN
dc.title.alternativeRóżnorodność storczyków w Cuetzalan del Progreso, Puebla, Meksyk – antropogeniczne zagrożenia i potencjał do produkcji ekologicznej w celach ochronnychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record