Show simple item record

dc.contributor.authorKulesza, Dariuszpl_PL
dc.date.accessioned2021-03-06T09:29:55Z
dc.date.available2021-03-06T09:29:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 308, Studia Poetica 8 (2020), s. [27]-42pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10639
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractAutor analizuje i interpretuje najważniejszy literacki tekst dendrologiczny polskiej literatury powojennej, czyli dramat Drzewo Wiesława Myśliwskiego. Rozpoznaje go jako typowy przykład symbiotyczno-toksycznego związku między Polską i literaturą, decydującego także o tym, jak funkcjonuje w polskiej literaturze świat roślin. Sytuacja zmienia się po roku 1989. Jej konsekwencją jest dzisiejsza, ekologiczna i polityczna ekspansja ekokrytyki, którą najskuteczniej reprezentują utwory Olgi Tokarczuk. Obok nich pojawiają się w tekście inne dendrologiczne tropy reprezentowane w polskiej literaturze współczesnej między innymi przez teksty Andrzeja Stasiuka, Michała Witkowskiego, Wojciecha Wencla, Jana Leończuka i Andrzeja Sapkowskiego. Próba ich uporządkowania wydaje się zarówno potrzebna, jak i nieskuteczna.pl_PL
dc.description.abstractThe article critically considers Wiesław Myśliwski’s play Drzewo [The Tree], the most important text of Polish post-war dendrological literature. The play is viewed as a typical example of the symbiotic-cum-toxic relationship between Poland and its literature, a relation- ship that also influences the way the world of plants is represented in other Polish literary texts. The situation in this particular case changed after 1989. These days we observe a genuine expansion of ecocriticism and its political consequences, notably in the works of Olga Tokarczuk. Apart from her writings, dendrological tropes are represented in Polish contemporary literature in the texts of Andrzej Stasiuk, Michał Witkowski, Wojciech Wencel, Jan Leończuk, and Andrzej Sapkowski. The taxonomy of all their dendrological tropes seems as urgent to be conducted as it is, in fact, impossible to achieve.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectWiesław Myśliwskipl_PL
dc.subjectDrzewopl_PL
dc.subjectOlga Tokarczukpl_PL
dc.subjectOpowiadania bizarnepl_PL
dc.subjectMoment niedźwiedziapl_PL
dc.subjectekokrytykapl_PL
dc.subjectWiesław Myśliwskien_EN
dc.subjectDrzewo [The Tree]en_EN
dc.subjectOlga Tokarczuken_EN
dc.subjectOpowiadania bizarne [Bizarre stories]en_EN
dc.subjectMoment niedźwiedzia [The Moment of the Bear]en_EN
dc.subjectecocriticismen_EN
dc.titleO Drzewie Wiesława Myśliwskiego i kilku dendrologicznych tropach literatury polskiej po 1989 rokupl_PL
dc.title.alternativeFrom Drzewo [The Tree] to Zielone dzieci [Green children]. Wiesław Myśliwski and dendrological tropes in Polish literature after 1989en_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record