Show simple item record

dc.contributor.authorPopiołek, Bożenapl
dc.contributor.authorKicińska, Urszulapl
dc.contributor.authorPenkała-Jastrzębska, Annapl
dc.coverage.temporal02.2022-12.2022
dc.date.accessioned2023-03-17T11:17:52Z
dc.date.available2023-03-17T11:17:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11746
dc.descriptionProjekt realizowany w ramach grantu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2021/41/B/HS3/00253.pl
dc.description- Dane badawcze pozyskane w ramach projektu badawczego "Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Ludzie, struktura, kultura, funkcje", kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Popiołek. Strona www projektu: https://womenscourt.up.krakow.pl/.pl
dc.description- Wykonawcy projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek; dr hab., prof. UP Urszula Kicińska; dr hab. Anna Penkała-Jastrzębska z Instytutu Historii i Archiwistyki, Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.pl
dc.description- Rodzaj danych: dane tekstowe, wypisy z rękopisów, prezentacje (pliki PDF, MS Word).pl
dc.description- Okres gromadzenia danych: luty-grudzień 2022.pl
dc.descriptionPowiązane publikacje:pl
dc.description• Bożena Popiołek, The courts of Marianna Lubomirska née Belińska and Joanna von Stein Lubomirska, the wives of the Grand Standard Bearer of the Crown as an example of a women’s court in Old Poland, KHKM 70 (2), 2022 s. 183-200. [DOI: 10.23858/KHKM70.2022.2.004] https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.004pl
dc.description• Urszula Kicińska, Codzienne sprawy w kręgu dworu Marii z Kątskich Potockiej (zm. 1768). Zarys problemu na podstawie korespondencji kierowanej do starościny lwowskiej w latach 1765-1766, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne”, 2022, Vol. 29, nr 2, s. 162-177. [DOI: 10.21697/sc.2022.29.2.13] https://doi.org/10.21697/sc.2022.29.2.13pl
dc.description• Anna Penkała-Jastrzębska, Publiczne awantury i prywatne interesy. Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa a sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej w dobie wojny o polską sukcesję (1733–1735), Przegląd Historyczny, 2022, T. 113, z. 2, s. 255-284. http://www.przegladhistoryczny.pl/sites/ph.ihuw.pl/files/ph/penkala-jastrzebska_255-284.pdfpl
dc.description• Anna Penkała-Jastrzębska, Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję”. Analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo) Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 53-71. [DOI: 10.4467/20844069PH.22.005.14618] https://doi.org/10.4467/20844069PH.22.005.14618pl
dc.description.abstractBadania nad dworami kobiecymi w epoce saskiej otwierają zupełnie nową ścieżkę poszukiwań naukowych w polskiej historiografii, która w nauce europejskiej cieszy się od lat wielkim powodzeniem. Fakt zaniedbania tak ważnego problemu badawczego na gruncie polskim otwiera szansę na podjęcie gruntownych, pogłębionych i całościowych badań nad zagadnieniem struktury, organizacji i funkcjonowania dworów szlacheckich, w tym przede wszystkim zupełnie niezbadanego zagadnienia dworów kobiecych, które pełniły istotną rolę w procesie kreowania polityki, gospodarki, więzi klientalnych i patronatu kulturowego. Kluczowym zagadnieniem badawczym projektu jest wykazanie kwestii dotyczących – powstania, struktury i funkcjonowania szlacheckich dworów kobiecych oraz kobiecych działań nie tylko w zakresie patronatu i własnych grup interesu, ale także w sferze wychowawczej, edukacyjnej i społecznej (np. salony towarzyskie i literackie czy dwory arystokratyczne). Szczególnym celem badawczym projektu jest również analiza szeroko pojmowanego mecenatu dworskiego i sfery kultury materialnej, a w ślad za tym określenie zagadnienia standardu życia codziennego kobiecych dworów epoki saskiej. Za oryginalnością̨ i potencjałem badań przemawia fakt, że tak szeroko nakreślone cele badawcze mają w efekcie dać holistyczne ujęcie omawianego zagadnienia i jego gruntowną, wyczerpującą analizę, co dokonane zostanie w oparciu o obszerny i niewykorzystany dotychczas przez badaczy materiał źródłowy, dostępny w polskich i zagranicznych archiwach. Badania mają charakter prekursorki i innowacyjny, a szansę na nowatorskie ujęcie tematu i pokazanie specyfiki różnorakich działań kobiecych, życia szlacheckiego dworu kobiecego i procesu jego ewaluacji, umożliwia zastosowanie nie tylko tradycyjnych metod badawczych, ale i wykorzystanie badan interdyscyplinarnych.pl
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki - 2021/41/HS3/00253pl
dc.languagepolskipl
dc.language.isopolskipl
dc.relationBożena Popiołek, The courts of Marianna Lubomirska née Belińska and Joanna von Stein Lubomirska, the wives of the Grand Standard Bearer of the Crown as an example of a women’s court in Old Poland, KHKM 70 (2), 2022 s. 183-200. [DOI: 10.23858/KHKM70.2022.2.004] https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.004pl
dc.relationUrszula Kicińska, Codzienne sprawy w kręgu dworu Marii z Kątskich Potockiej (zm. 1768). Zarys problemu na podstawie korespondencji kierowanej do starościny lwowskiej w latach 1765-1766, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne”, 2022, Vol. 29, nr 2, s. 162-177. [DOI: 10.21697/sc.2022.29.2.13] https://doi.org/10.21697/sc.2022.29.2.13pl
dc.relationAnna Penkała-Jastrzębska, Publiczne awantury i prywatne interesy. Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa a sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej w dobie wojny o polską sukcesję (1733–1735), Przegląd Historyczny, 2022, T. 113, z. 2, s. 255-284. [http://www.przegladhistoryczny.pl/sites/ph.ihuw.pl/files/ph/penkala-jastrzebska_255-284.pdf]pl
dc.relationAnna Penkała-Jastrzębska, Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję”. Analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo) Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 53-71. [DOI: 10.4467/20844069PH.22.005.14618] https://doi.org/10.4467/20844069PH.22.005.14618pl
dc.rightsUdzielam licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectkobiecy dwór magnackipl
dc.subjectRzeczpospolita Obojga Narodówpl
dc.subjectkultura dworskapl
dc.subjectepoka saskapl
dc.subjectżycie codzienne dworu szlacheckiegopl
dc.subjectAnna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowapl
dc.subjectRadziwiłłowiepl
dc.subjectStanisław Leszczyńskipl
dc.subjectAugust II Mocnypl
dc.subjectintercyza przedślubnapl
dc.subjectposagpl
dc.subjectprawopl
dc.subjectwomen’s magnate courten
dc.subjectPolish-Lithuanian Commonwealthen
dc.subjectcourt cultureen
dc.subjectthe Saxon eraen
dc.subjecteveryday life of a noble courten
dc.subjectRadziwiłł familyen
dc.subjectprenuptial agreementen
dc.subjectdowryen
dc.subjectlawen
dc.titleKobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Ludzie, struktura, kultura, funkcjepl
dc.title.alternativeWomen's noble court in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Saxon times. Structure, people, culture, functionsen
dc.typeResearch Datapl
dc.description.version1
dc.affiliationWydział Nauk Humanistycznych : Instytut Historii i Archiwistyki : Katedra Historii Nowożytnejpl
dc.pubinfoKraków : Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl
dc.subtypeZbiór danychpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznychpl
dc.description.granttitleKobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Ludzie, struktura, kultura, funkcjepl
dc.description.grantnumber2021/41/HS3/00253


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dane badawcze
    Otwarte dane badawcze wytworzone, zebrane lub opisane w trakcie prowadzenia badań naukowych.

Show simple item record

Udzielam licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC 4.0)