Show simple item record

dc.contributor.authorKościołek, Andrzejpl
dc.date.accessioned2023-05-25T07:28:44Z
dc.date.available2023-05-25T07:28:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 307, Studia Sociologica 11 (2) (2019), s. [175]-189pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/12024
dc.description.abstractProblemy społeczne – w tym takie jak przestępczość i dezorganizacja społeczna – są jednymi z ciągłych wyzwań, przed jakim stała, staje i będzie stać ludzkość. Ale na zjawiska problemowe można spojrzeć obecnie jak na ważne informacje, z punktu widzenia walki z tymi negatywnymi zjawiskami. Instytucje powołane do zwalczania przestępczości oraz samorządy miast i gmin mogą otrzymać istotne narzędzia służące eliminacji przestępczości, które mogą przy tym angażować społeczności w walce o bezpieczeństwo. Celem artykułu jest ukazanie istoty smart city w kontekście istniejących problemów, takich jak przestępczość i dezorganizacja społeczna. Taki kontekst refleksji skłania do tezy, że implementacje smart city w niewielkim stopniu uwzględniają problemy społeczne i procedury ich rozwiązywania oraz wsparcie dla mieszkańców w sytuacjach problemowych. Polskie średnie miasta są uwzględniane w liczących się rankingach smart city, ale są dopiero na początku drogi do stania się w pełni inteligentnymi. Mniej więcej sto lat temu zaczęto stosowanie analiz problemów społecznych z wykorzystaniem map badawczych, obecnie podobne procedury można zastosować z użyciem współczesnych narzędzi informatycznych. Jest ogromna tego potrzeba i z pewnością będzie to z korzyścią dla pracy różnych służb i instytucji, gdyż widoczne będzie współwystępowanie różnych zjawisk i problemów społecznych, co pozwali prowadzić profesjonalnie przeciwdziałanie społeczne i zwalczanie.pl
dc.description.abstractSocial problems, including crime and social disorganisation are among the constant challenges humanity faces now and will face in the future. But the troublesome phenomena can now be viewed as important information in terms of them being counteracted. Institutions set up to combat crime, as well as local governments of towns and municipalities, can receive important tools to do away with crime, which may also involve the community in the fight for safety. The aim of the paper is to show the essence of a smart city in the context of existing problems, such as crime and social disorganization. Such a context of reflection prompts an argument that implementations of a smart city take little account of problems alongside with processes pursued to solve them or of support for residents in problematic situations. Polish medium-sized cities are included in major smart city rankings, but they are only at the beginning of the road to becoming smart to the fullest. About a hundred years ago, social problem analysis with the use of research maps began, now similar procedures can be applied with the use of modern IT tools. There is a great need for this and it will surely be beneficial for the work of a variety of services and institutions, as various phenomena and social problems will be evident to co-occur, which will allow for a professional social prevention and counteraction.en
dc.language.isoplpl
dc.titlePrzestępstwa i dezorganizacja społeczna a Smart City – na podstawie strategii z miast średniej wielkości w Polscepl
dc.typeArticlepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record