Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Bożenapl
dc.date.accessioned2023-12-21T10:11:19Z
dc.date.available2023-12-21T10:11:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 137, Studia Sociologica 5 vol. 1 (2013), s. [73]-80pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/12670
dc.description.abstractPosłuszeństwo wobec autorytetów jest zwykle w życiu człowieka zachowaniem wynikającym z ukształtowania ról społecznych. O posiadaniu autorytetu w danym społeczeństwie decyduje wiele czynników, często jest nim dysponowanie dużą wiedzą lub talentem. Media, pełniące często rolę liderów opinii w wielu kwestiach chętnie posługują się autorytetami i ekspertami z różnych dziedzin lub – w zależności od swoich potrzeb – sami je kreują. Media pełnią dziś nie tylko rolę informacyjną, ale też rozrywkową. Kreowanie ekspertów i autorytetów na potrzeby rozrywki staje się ostatnio podstawą wielu audycji. Niniejszy artykuł ma na celu przyjrzenie się temu zjawisku na przykładzie takich programów jak „Superniania”, „Kuchenne Rewolucje” czy “You can dance”.pl
dc.description.abstractObedience to authority is usually the behavior of human life resulting from the formation of social roles. Being an authority in a society depends on many factors, often it is the great knowledge or talent. Media, often playing the role of opinion leaders in many areas, will tend to be authorities and experts in various fields or – depending on their needs – will create them. The role media play today is not only information but also entertainment. Creation of experts and authorities to the needs of entertainment has recently become the basis for many programmes. This article aims to look at this phenomenon on the example of such programmes as „Superniania,” „Kuchenne Rewolucje” and „You can dance”.en
dc.language.isoplpl
dc.subjectmediapl
dc.subjectautorytetpl
dc.subjectekspert medialnypl
dc.subjectlider opiniipl
dc.titlePrawdziwy ekspert czy wytwór medialny? Analiza zjawiska kreowania ekspertów na potrzeby programów rozrywkowychpl
dc.title.alternativeThe real expert or a media creation? Analysis of the phenomenon o f creating experts for entertainmenten
dc.typeArticlepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record