Now showing items 1-1 of 1

    • Tożsamość Łemków po polskiej i słowackiej stronie Karpat 

      Banias, Anna (2019-06-26)
      Łemkowie, zwani również Rusinami bądź Rusnakami, zamieszkują teren współczesnego pogranicza polsko-słowackiego od XIV w.. Obszar ten przez lata narażony był na: zmiany granic administracyjnych, przejścia wojsk i frontów, ...