Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo-wschodniej Polsce 

      Szelińska-Kukulak, Małgorzata; Kukulak, Józef (2016)
      Artykuł prezentuje aktualny stan i wykorzystanie zasobów zabytków techniki transportu w czterech województwach południowo-wschodniej Polski (małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim). Dokonano ich zinwentaryzowania ...