Now showing items 1-2 of 2

  • Polska i Ukraina : problemy i perspektywy 

   Boiko, Oleksander; Baranovskyi, Feliks; Kamionka, Mateusz; Rosół, Katarzyna; Malik, Szymon; Mróz, Franciszek; Sławińska, Sylwia; Martynenko, Volodymyr; Kuzmenko, Yulia; Stach, Łukasz; Pylypenko, Volodymyr; Doroshko, Mykola; Berezin, Sergei; Burenkov, Victor; Dudka, Larisa; Bacic-Saliszewska, Alina; Salata, Oksana; Humeniuk, Olena; Petrychenko, Kateryna; Potapenko, Maksym; Ratsilevych, Andrii; Mozgawa, Konrad; Klymovska, Svitlana; Udovenko, Oleksii (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
   Monografia ta jest zbiorem dwudziestu trzech rozdziałów opracowanych przez polskich i ukraińskich badaczy, którzy reprezentują różne dziedziny nauki. Dzięki temu książka zyskuje walor interdyscyplinarności oraz zapewnia ...
  • Procesy akulturacji na Huculszczyźnie 

   Kibych, Anna (2015)
   Jednym z ostatnich w Europie obszarów który opiera się szybkiej akulturacji wywołanej procesami globalizacyjnymi jest Huculszczyzna. Można przyjąć, że jest to kulturowy rezerwat ludności, która żyje w niespotykanych ...