Now showing items 1-1 of 1

    • Procesy akulturacji na Huculszczyźnie 

      Kibych, Anna (2015)
      Jednym z ostatnich w Europie obszarów który opiera się szybkiej akulturacji wywołanej procesami globalizacyjnymi jest Huculszczyzna. Można przyjąć, że jest to kulturowy rezerwat ludności, która żyje w niespotykanych ...