Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcje geograficzne i działalność badawcza Antoniego Rehmana 

      Brzegowy, Paweł (2018-12-12)
      Dysertacja jest próbą interpretacji i głębokiego zrozumienia postawy A. Rehmana – jednego z wybitniejszych geobotaników i geografów polskich drugiej połowy XIX w. i pierwszej dekady XX stulecia, jako badacza, oceny jego ...