Now showing items 1-1 of 1

    • Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w XIX-XXI wieku 

      Witkowski, Karol Paweł (2019-04-17)
      Zagadnieniem badawczym mojej dysertacji było funkcjonowanie żwirodennego koryta, w dolnym biegu rzeki Skawy, w okresie XIX-XXI w. W toku przygotowań do opracowania problemów badawczych postawiłem trzy hipotezy: 1. W ...