Now showing items 1-1 of 1

    • Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu 

      Wróblewski, Sławomir (2013)
      Rozprawa poświęcona jest rycerstwu posiadającemu w okresie średniowiecza dobra ziemskie na terenie ziemi sądeckiej (Sądecczyzny). Zakres terytorialny rozważań to obszar, jaki rozumiano pod określeniem „ziemi sądeckiej” w ...