Now showing items 1-14 of 14

  • "Ilustrowany Kurier Codzienny" w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania (1910-2000) 

   Bańdo, Adam (2003)
   The paper presents the history of the legendary Polish daily, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, from its very beginnings in 1910 till the moment it was converted by the Nazis (1939) into their propaganda organ (the so- called ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Gzella, Grażyna; Szocki, Józef; Jakubowska, Urszula; Kołosowska, Olha; Kaczur, Irina; Rausz, Monika; Kuberski, Leszek; Skórka, Stanisław; Kubis, Barbara; Jaskuła, Roman; Zięba, Michał; Pieczonka, Marek; Wildhardt, Teresa; Ratajczyk, Tomasz; Batorowska, Hanna; Pietrzkiewicz, Iwona; Lechowski, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Wójcik, Ewa; Toczek, Alfred; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Ossowski, Jerzy S.; Kolasa, Władysław; Chlipalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej od wielu lat prowadzone są badania nad książką, czasopismami i bibliotekami Krakowa i Lwowa w XIX і XX wieku. Ich rezultatem są liczne ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 

   Jarowiecki, Jerzy; Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Dunin, Janusz; Cariowa, Natalia; Kaczur, Irina; Olga, Kolosowska; Gwioździk, Jolanta; Grabski, Władysław Maria; Dymmel, Anna; Toczek, Alfred; Nowacki, Roman; Kuzicki, Jerzy; Zięba, Michał; Wójcik, Ewa; Patelski, Mariusz; Woźniakowski, Krzysztof; Pietrzyk, Bożena; Pieczonka, Marek; Wałek, Bożena; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Konopka, Maria; Pietrzkiewicz, Iwona; Tokarska, Anna; Chlewicka, Aldona; Ptasińska, Małgorzata; Główacki, Albin; Rausz, Monika; Zając, Józef; Warda, Kazimierz; Kuberski, Leszek; Dziki, Sylwester; Jaskuła, Roman; Gzella, Grażyna; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Sokół, Zofia; Szocki, Józef; Bąbiak, Grzegorz Paweł; Kramarz, Henryka; Karolczak, Kazimierz; Bujak, Jan; Michalski, Czesław; Wrona, Grażyna; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Lachendro, Jacek; Ossowski, Jerzy S.; Seniów, Jerzy; Rogoż, Michał; Studnicka-Gizbert, Maria; Kolasa, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   Tom piąty zawiera artykuły i komunikaty stanowiące dorobek V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, zorganizowanej w 1999 roku przez Instytut Bibliotekoznawstwa ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 2 

   Jarowiecki, Jerzy; Gzella, Grażyna; Kramarz, Henryka; Zięba, Michał; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa; Białokur, Marek; Toczek, Alfred; Seniów, Jerzy; Ciwkacz, Olga; Góra, Barbara; Wrona, Grażyna; Konarska-Pabiniak, Barbara; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Michalski, Czesław; Patelski, Mariusz; Lachendro, Jacek; Trudzik, Artur; Głowacki, Albin; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
   Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 8 

   Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Koredczuk, Bożena; Konopka, Maria; Gruca, Anna; Sowiński, Janusz; Szornel-Dąbrowska, Barbara; Колосовська, Ольга; Konarska-Pabiniak, Barbara; Dymmel, Anna; Gomoliszek, Joanna; Sanojca, Karol; Stinia, Maria; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Znajomski, Artur; Pękalska, Marta; Rausz, Monika; Lechowski, Piotr; Pieczonka, Marek; Tłuczek, Ewa; Wójcik, Ewa; Strzebońska, Anna; Maresz, Barbara; Sikora, Anna Elżbieta; Lorens, Beata; Dzieniakowska, Jolanta; Kulka, Bronisława; Jakubek, Mariusz; Gzella, Grażyna; Sokół, Zofia; Kurek, Artur; Kaleta, Andrzej; Przeniosło, Małgorzata; Toczek, Alfred; Szafraniec, Bogna; Białokur, Marek; Kuzicki, Jerzy; Trojanowski, Piotr; Michalski, Czesław; Seniów, Jerzy; Педич, Василь; Matras, Wanda; Тельвак, Вiтaлiй; Przeniosło, Marek; Dziki, Sylwester; Ratajczak, Tomasz; Zięba, Michał; Kużmina, Dariusz; Jazowska-Gumulska, Maria; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
   Konferencje Kraków-Lwów: książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX w. (najpierw ogólnopolskie, ostatnio już międzynarodowe) organizowane są cyklicznie co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstw ...
  • Obraz kultury i literatury na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w latach 1918-1939 (wyniki analizy prasoznawczej) 

   Bańdo, Adam (2006)
   “Ilustrowany Kurier Codzienny”, being a popular daily, displayed all the features of a social-political newspaper. The sensational nature of the news, typical of “IKC”, gave the newspaper the character of a popular ...
  • Wstęp do baz danych. Podstawy wiedzy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

   Bańdo, Adam; Kolasa, Władysław Marek (2009)
   The technological progress of the late 20th century made it possible to efficiently collect and process information and to render it available. The development of computerization and a global internet network has widely ...
  • Wstęp do marketingu bibliotecznego 

   Bańdo, Adam (1998)