Now showing items 1-1 of 1

    • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4 

      Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Gzella, Grażyna; Szocki, Józef; Jakubowska, Urszula; Kołosowska, Olha; Kaczur, Irina; Rausz, Monika; Kuberski, Leszek; Skórka, Stanisław; Kubis, Barbara; Jaskuła, Roman; Zięba, Michał; Pieczonka, Marek; Wildhardt, Teresa; Ratajczyk, Tomasz; Batorowska, Hanna; Pietrzkiewicz, Iwona; Lechowski, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Wójcik, Ewa; Toczek, Alfred; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Ossowski, Jerzy S.; Kolasa, Władysław; Chlipalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
      W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej od wielu lat prowadzone są badania nad książką, czasopismami i bibliotekami Krakowa i Lwowa w XIX і XX wieku. Ich rezultatem są liczne ...