Now showing items 1-1 of 1

    • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 

      Kuźmina, Dariusz; Pietrzkiewicz, Iwona; Cieślak, Stanisław; Gwioździk, Jolanta; Lorens, Beata; Aleksiewicz, Anna; Sowiński, Janusz; Konopka, Maria; Kotłobułatowa, Irina; Wójcik, Ewa; Jaskuła, Roman; Rausz, Monika; Kaleta, Petr; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Batorowska, Hanna; Oberbek, Jan; Stinia, Maria; Błażejewska, Joanna; Białokur, Marek; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Kramarz, Henryka; Pękalska, Marta; Kubis, Barbara; Lechowski, Piotr; Głowacki, Albin; Woźniakowski, Krzysztof; Światek, Lilianna; Rzadkowolska, Magdalena; Pieczonka, Marek; Gzella, Grażyna; Kuzicki, Jerzy; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa B.; Michalski, Czesław; Toczek, Alfred; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Sanojca, Karol; Góra, Barbara; Jazowska-Gumulska, Maria; Ergetowski, Ryszard; Grześkowiak, Joanna; Lachendro, Jacek; Seniów, Jerzy; Trudzik, Artur; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Degen, Dorota; Gomoliszek, Joanna; Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
      Niniejszy siódmy z kolei tom przynosi różnorodny, bogaty dorobek z ostatniej konferencji Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, która odbyła się w dniach 19 i 20 listopada 2003 r. Pomieszczono w ...