Now showing items 1-1 of 1

    • Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej 

      Długosz, Piotr (2019)
      Artykuł prezentuje wyniki badań nad traumą społeczno-kulturową w Europie Środkowo-Wschodniej. Do weryfikacji teorii traumy zostały wykorzystane reprezentatywne dane sondażowe z Białorusi, Bułgarii, Węgier, Rumunii, ...