Now showing items 1-1 of 1

    • Paradoksy reformy edukacji w świetle badań uczniów gimnazjów 

      Długosz, Piotr (2018)
      Prezentowany artykuł ma na celu pokazanie społecznych skutków reformy edukacyjnej wprowadzającej gimnazja w 1999 r. Do tego celu zostały wykorzystane badania sondażowe zrealizowane w środkowym okresie (2009 r.) trwania ...