Now showing items 1-1 of 1

    • Groźba zezwierzęcenia z wnętrza cywilizacji 

      Gurczyńska-Sady, Katarzyna (2015)
      Pytanie, które formułuję w artykule i na które usiłuję znaleźć odpowiedź, dotyczy kwestii zwierzęcości jako zjawiska, które zagraża społeczeństwu. W oparciu o myśl Nietzschego, Schelera i Arendt przedstawiam koncepcję ...