Now showing items 1-1 of 1

    • Rok 1848 : Wiosna Ludów w Galicji : zbiór studiów 

      Śliwa, Michał; Szmyd, Jan; Wic, Władysław; Karolczak, Kazimierz; Stolarczyk, Marian; Typiй, Oлeг; Fras, Zbigniew; Makaрчуk, Cтeпaн; Czubiński, Antoni; Nowiński, Franciszek; Obtułowicz, Barbara; Kasznik-Christian, Aleksandra; Chudzio, Hubert; Maciuk, Orest; Myдpий, Mар’ян; Kruczkowski, Tadeusz; Ślufińska, Monika; Lim, Jie-Hyun (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 1999)
      Wiosna Ludów była wydarzeniem szczególnym w dziejach Europy. W latach 1848-1849 ruchy rewolucyjne ogarnęły większość kontynentu europejskiego. W poszczególnych krajach różne były cele rewolucji. Dla Francji, Belgii, Holandii ...