Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje membran komórek pszenicy w układach naturalnych i modelowych w warunkach stresu oksydacyjnego wywoływanego działaniem mykotoksyny (zearalenonu)

This email address is used for sending the document.