Show simple item record

dc.contributor.authorHaremska, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2020-10-15T19:14:19Z
dc.date.available2020-10-15T19:14:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 143, Studia Sociologica 5 vol. 2 (2013), s. [54]-72pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/8656
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractPierwsza połowa XIX wieku w historiografii amerykańskiej nazywana jest epoką rewolucji romantycznej. Zmianom społecznym i politycznym tego okresu towarzyszyły namiętne spory ideowe. Powstawały nieformalne grupy duchowych poszukiwań i intelektualnego braterstwa. Najbardziej znaczącym zrzeszeniem tego rodzaju był założony przez R.W. Emersona w Concord (Nowa Anglia) Klub Transcendentalny. Transcendentaliści stanowili wpływową grupę filozofów, pisarzy, aktywistów społecznych – zjednoczonych w proteście przeciw przeobrażeniom industrialnym w Nowej Anglii, amerykańskiemu niewolnictwu i zaborczej wojnie z Meksykiem. Najbliższym współpracownikiem Emersona i jego najwybitniejszym uczniem był H.D. Thoreau, twórca i praktyk idei obywatelskiego nieposłuszeństwa. Autorka artykułu na przykładzie biografii oraz utworów Thoreau analizuje filozoficzne źródła jego wyborów politycznych. Zastanawia się, jaka droga doprowadziła nastawionego na rozwój wewnętrzny i kontemplację przyrody samotnika na barykady najgorętszych sporów ideowych ówczesnych czasów. Co skłoniło pisarza do opuszczenia leśnej pustelni i wypowiedzenia posłuszeństwa potężnemu państwu, rodzącemu się imperium?pl_PL
dc.description.abstractThe first few decades of the nineteenth century in American historiography is called the Romantic Revolution period. Social and political changes of the era were accompanied by passionate ideological disputes. At that time, several informal groups of spiritual quest and intellectual fraternity were established. The Transcendental Club, founded by R.W. Emerson in Concord (New England), was one of the most important societies of this kind. The transcendentalists were an influential group of philosophers, writers, and social activists who were united in protest against industrial transformation in New England, against slavery in America, and against the predatory war with Mexico. Emerson’s closest collaborator and his greatest disciple was H.D. Thoreau, the author of concept and practice of civil disobedience. Based on the example of the biography and works of Thoreau, the author of the article examines the philosophical sources of Thoreau’s political choices. She examines the path that led Thoreau, a recluse focused on internal development and solitary contemplation of nature, to the barricades of the hottest ideological disputes of the time. What prompted the writer to leave his forest hermitage and renounce obedience to a powerful state, an arising empire?en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectH.D. Thoreaupl_PL
dc.subjectindywidualizmpl_PL
dc.subjectsamotnośćpl_PL
dc.subjectobywatelskie nieposłuszeństwopl_PL
dc.subjectamerykański transcendentalizmpl_PL
dc.subjectbierny opórpl_PL
dc.subjectradykalizm politycznypl_PL
dc.subjectWaldenpl_PL
dc.subjectH.D. Thoreauen_EN
dc.subjectindividualismen_EN
dc.subjectlonelinessen_EN
dc.subjectcivil disobedienceen_EN
dc.subjectAmerican transcendentalismen_EN
dc.subjectpassive resistanceen_EN
dc.subjectpolitical radicalismen_EN
dc.subjectWaldenen_EN
dc.titleIndywidualizm, samotność, bunt. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa Henry’ego Davida Thoreaupl_PL
dc.title.alternativeIndividualism, Loneliness, and Rebellion. Henry David Thoreau's Concept of Civil Disobedienceen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record